15 Kundeløfter fra strømsalgsbransjen

Vi strømselgere har historisk alltid vært i nær kontakt med våre kunder. På veien frem til et fullelektrisk samfunn må vi nå ta et enda større ansvar.

Vi strømselgere har historisk alltid vært i nær kontakt med våre kunder. På veien frem til et fullelektrisk samfunn må vi nå ta et enda større ansvar. Vi må guide og være en aktiv kompetansepartner for alle sluttkundene i denne energiendringsprosessen som så vidt har startet.

En elektrifisering av vårt samfunn er en stor mulighet for Norges og Europas befolkning. Det vil bidra til å bygge mer komfortable og bærekraftige lokalsamfunn, mindre støy, bedre luftkvalitet og økt energieffektivitet. Takket være den digitale teknologien vil strøm kunne gi spennende, helt nye kundetjenester.

Vi må forsikre oss om at alle kan ta del i denne reisen på sin måte, og få fordelene av de karbonnøytrale elektriske løsningene og spesielt fra energieffektiviseringen som den fantastiske norske vannkraften muliggjør.

Vi erkjenner at hvis vi som selskap skal stå i front i denne energiovergangen til et bærekraftig samfunn, vil det kreve betydelige endringer fra vår side. I tillegg vil det kreve støtte fra alle våre interessenter – fra politikere og regulator (NVE) til forbrukerorganisasjonene hvor alle må bidra aktivt slik at vi sammen beveger oss i riktig retning.

Strømbransjen i hele Europa, inkludert Glitre Energi Strøm i Norge, har gått sammen om å arbeide for 15 kundeløfter som kan grupperes i tre hovedområder:

Vi skal:

  • tilby kundene nye tjenester og bærekraftige elektriske løsninger
  • arbeide for gode og rettferdige energiløsninger slik at alle kan delta
  • styrke kundenes forståelse gjennom forenklinger og transparente løsninger

Disse felles kundeløftene samsvarer meget godt med vårt eget kundeløfte i Glitre Energi Strøm:

«Vi gir deg kraft og kunnskap til å gjøre kloke valg»

 

Les alle de europeiske kundeløftene her. 

Stikkord: | |