KONSERNSJEFENS ORD

Vi må ta vare på den fantastiske vannkraften i det grønne skiftet

Norge er godt posisjonert til å lykkes med grønn verdiskaping gjennom elektrifisering av samfunnet. Skal vi lykkes må vi ta vare på den fantastiske vannkrafta vår.

Glitre Energi er sammen med resten av fornybarnæringen en pådriver og forutsetning for det grønne skiftet, med produksjon og distribusjon av ren og fornybar vannkraft. Norsk vannkraft er ryggraden i det norske kraftsystemet, og har bidratt til å bygge det norske velferdssamfunnet i godt over 100 år.

Med en helt unik tilgang på ren fornybar energi og kompetent arbeidskraft, kombinert med utvikling av ny teknologi, kan Norge bli verdens første fullelektrifiserte samfunn. Dette kan være et viktig bidrag for å nå de ambisiøse klimamålene fra Paris, og samtidig etablere grønn verdiskaping i Norge.

Både når det kommer til videreutvikling av Norge som kraftnasjon og Norges rolle i det grønne skiftet, vil en offensiv satsning på eksisterende vannkraft kunne gi betydelig verdiskapning, sysselsetting, og et teknologiløft i bransjen.

Det finnes et stort verdiskapningspotensial i utbygging og rehabilitering av eksisterende norsk vannkraft, men for å lykkes er det viktig med gode rammevilkår slik at vi kan bidra til en omstilling til et grønnere og fullelektrifisert samfunn, og skape nye spennende arbeidsplasser i by og land.

 

Derfor er det et enormt paradoks at vannkraften har så dårlige rammevilkår at det er til hinder for utvikling av mer ren og fornybar vannkraft i Norge. Skal den ønskede satsningen på vannkraft realiseres må dagens rammebetingelser forbedres.

I Norge har vi en rekke særskatter for kraftbransjen som gjør prosjekter som er lønnsomme før skatt ulønnsomme etter skatt. Sverige har rammebetingelsene for vannkraften blitt vesentlig forbedret de siste årene, og konkurranseulempene for norske kraftverkinvesteringer dermed blitt ytterligere forsterket.

Skatteregler må endres

I 2019 har vi dessverre fått en rapport fra kraftskatteutvalget som ikke legger til rette for realisering av mer fornybar vannkraft – tvert imot. Forslagene som ble fremmet i rapporten vil ikke bidra til oppgradering av kraftverkene våre. For å sikre en normalavkastning på investeringer i vannkraft, anbefaler Glitre Energi heller at man går tilbake til skattereglene som gjaldt fram til 2007. Det betyr skjermingsfradrag (friinntektsrenten) bør være risikofri rente pluss 4 prosentpoeng risikopåslag. Friinntektsrenten skal skjerme en normalavkastning for investeringer i vannkraft. I 2007 ble det gjort endringer i skatteloven hvor risikopåslaget ble fjernet.

Kraftselskapenes oppgave er å ta de mest lønnsomme beslutningene basert på de rammebetingelsene myndighetene gir. Vi i Glitre Energi opplever dessverre at de samfunnsøkonomiske beste løsningene ikke alltid kan forsvares bedriftsøkonomisk.

Vi hadde et godt eksempel på dette da dagligvarekjeden KIWI i 2019 gikk inn i et grønt samarbeid for Hensfoss kraftverk. Ved å investere 11,5 millioner kroner på Hensfoss, bidrar KWI til å produsere den billigste, mest miljø- og klimavennlige strømmen tilsvarende 100 KIWI-butikker. For KIWI er det viktig i arbeidet for å bli klimanøytrale, for oss sikrer det full rehabilitering av det nedslitte kraftverket. KIWI har skjønt det når de sammen med oss satser på norsk vannkraft!

Det håper vi flere vil gjøre. Derfor fortsetter vi å ha fokus på å rette opp i disse paradoksene i skattesystemet vårt slik at samfunnsøkonomiske og miljøvennlige svært attraktive prosjekter for utvidelse av eksisterende vannkraftproduksjon kan realiseres.

Spennende å jobbe med fornybar energi
Til tross for skatteparadokset er det en spennende og utfordrende tid å jobbe i en bransje som er i rivende digital utvikling og grønn vekst som byr på mange muligheter. I en digital tidsalder er det spesielt viktig å ta vare på de gode hodene og gi muligheten til å oppfylle medarbeiderløftet vårt – «hos oss skal du ha mulighet til å bli klok, stolt og glad!» Vi har ansatt 37 nye medarbeidere i Glitre Energi i 2019, og jeg har stor tro på at vi sammen skal videreutvikle en god og sunn bedriftskultur hvor vi lykkes med vår strategi og mål. Det er de ansatte som er virksomhetens aller, aller viktigste ressurs. Det er hver og en medarbeider i Glitre Energi som med sine styrker som er den virkelige elektriske motoren i Glitre Energi, og som fyller visjonen og verdigrunnlaget vårt med innhold hver eneste dag.

Påvirket av Covid-19

Starten på 2020 har blitt spesiell etter at Koronaviruset nådde det norske samfunnet. Glitre Energi har vært opptatt av å delta på samfunnsdugnaden og bidra til å forhindre smitte ved å følge de råd og tiltak myndighetene har iverksatt. Vi har innført egne tiltak for å fortsatt kunne sørge for trygg og sikker kraftforsyning. Hvert selskap har i tillegg hatt god oversikt over risikoområder og beredskapssituasjon, og både medarbeidere og ledere har vist stor fleksibilitet og samarbeidsevne. Det gjør meg stolt og glad å se hvordan vi jobber sammen som et team for å tilpasse oss de nye utfordringene. Vi gjør alle vår del av jobben for at konsekvensene av Covid-19 skal bli minst mulig for samfunnet, Glitre Energi og hver og en av oss.

Takk til alle som hver dag står på for å realisere visjonen vår «Vi gjør morgendagen helt elektrisk!»