Året som gikk

Glitre Energi produserer og forvalter fornybar energi. Konsernets virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi, samt entreprenør- og fibervirksomheter gjennom tilknyttede selskap. Glitre Energis overordnede målsetning er å skape store verdier lokalt, ta miljøansvar og være en pådriver for et helt elektrisk samfunn.
2019 har vært et solid økonomisk år med et årsresultat på 371 millioner kroner. Samtidig er det en kontinuerlig utvikling i selskapet. Det er en spennende og utfordrende tid å jobbe i en bransje som er i rivende digital utvikling og grønn vekst som byr på mange muligheter for Glitre Energi fremover.

Les Glitre Energis årsrapport som pdf her.

Konsernsjefens ord

Norge er godt posisjonert til å lykkes med grønn verdiskaping gjennom elektrifisering av samfunnet. Skal vi lykkes må vi ta vare på den fantastiske vannkrafta vår.

 

Les mer

Nøkkeltall

Ringvirkningsregnskapet

Bidrag til samfunnet 

Glitre Energis ringvirkningsregnskap viser hvordan våre økonomiske bidrag til samfunnet bidrar til å gjøre en forskjell i lokalsamfunnet. I 2019 bidro Glitre Energi med over 624 millioner til samfunnet i utbytte og direkte skatter og avgifter. I tillegg kommer indirekte skatter og avgifter på over 675 millioner kroner. Det gir tilsammen over en milliard kroner i ringvirkninger.

Les Ringvirkningsregnskapet

Forretningsutvikling

Forretningsutvikling og innovasjon i Glitre Energi

I 2019 har det vært et taktskifte i Glitre Energi; tidligere initierte initiativ og prosjekter er videreført, nye er initiert og det har vært jobbet målrettet med å bygge opp ressurser innen forretningsutvikling og digitalisering.

 

Les mer

Samfunnsrapport

 

Samfunnsansvaret vårt

 

Vårt samfunnsløfte i Glitre Energi er at vi skal bidra til lokal utvikling, ta miljøansvar og være en viktig pådriver for et helt elektrisk samfunn.  Som produsent av ren fornybar energi og som distributør av strøm har Glitre Energi-konsernet et viktig samfunnsoppdrag på to kritiske områder. Etter som vi både forvalter fellesressurser og har en offentlig eierstruktur har samfunnet forventninger til hvordan Glitre Energi-konsernet løser sitt oppdrag. 

Dette er Glitre Energi 

Organisasjonen, ledelsen og styret

Glitre Energi eier, utvikler og drifter livsnødvendig infrastruktur basert på den fantastiske vannkraften. Les mer om vår organisasjon her.

 

Les mer