Bærekraft og miljø

Vi utvikler fremtidens energi på en naturlig og bærekraftig måte, slik at du kan bruke den fantastiske vannkraften med god samvittighet.

Glitre Energi er en forutsetning for det grønne skiftet

Vår tids globale miljøutfordringer krever en dreining fra fossile til miljøvennlige energikilder. Skal vi nå klimamålene fra Paris, må det skje raskt.

Sammen med resten av fornybarnæringen er vi en pådriver og forutsetning for det grønne skiftet, med produksjon og distribusjon av ren og fornybar vannkraft. Norsk vannkraft er ryggraden i det norske kraftsystemet, og har bidratt til å bygge det norske velferdssamfunnet i godt over 100 år.

Med en helt unik tilgang på ren fornybar energi og kompetent arbeidskraft, kombinert med utvikling av ny teknologi, kan Norge bli verdens første fullelektrifiserte samfunn. Dette kan være et viktig bidrag for å nå de ambisiøse klimamålene fra Paris, og samtidig skape grønn verdiskaping i Norge.

Om vi skal være en vinnernasjon i lavutslippsamfunnet er vi helt avhengig av å kunne levere på den grønne og klimavennlige energien.

Norge som kraftnasjon må videre­utvikles, og en satsning på eksi­sterende vannkraft vil kunne gi betydelig verdiskapning, sysselsetting, teknologiløft og utvikling av ny industri. Den politikken som skal til for å skape fremtidens arbeidsplasser er den politikken som må til for å ta Norge til lavutslippsamfunnet.

Det finnes et stort verdiskapningspotensiale i utbygging og rehabilitering av eksisterende norsk vannkraft, men for å lykkes er det viktig med gode rammevilkår slik at vi kan bidra til en omstilling til et grønnere og fullelektrifisert samfunn, og skape nye spennende arbeidsplasser i by og land.

Norge er godt posisjonert til å lykkes med grønn verdiskaping gjennom elektrifisering av samfunnet.

Men en grønn omstilling må gjøres sammen som en dugnad – med næringslivet, det offentlige, og med enkeltmennesker. Gjennom partnerskap kan nye løsninger skapes både lokalt, nasjonalt og globalt. Glitre Energi ønsker å utvikle nye verdiskapende konsepter, produkter og tjenester som driver det grønne skiftet.

 

Veien til et fornybart og fullelektrifisert Norge vil være bedre for klimaet, gi økt verdiskaping og lavere energikostnader. Les Energi Norges rapport her.

bærekraft

Et felles ansvar for bærekraft

Vår tids globale utfordringer krever at vi jobber sammen for å nå målene. I Glitre Energi har vi valgt ut noen av FNs bærekraftsmål som vi skal jobbe spesielt med for å være med å bekjempe ulikhet, stoppe klimaendringene og fremme samarbeid.

vannkraftproduksjon

Norsk vannkraft er ryggraden i det norske kraftsystemet

Vannkraft er helt uslåelig som grønn energikilde. Av alle former for energiproduksjon har vannkraften de laveste klimagassutslippene, den beste reguleringsevnen, den største virkningsgraden og den lengste levetiden.

Miljø og klima

Små grep – store forskjeller

Visste du at veldig få norske strømkunder kan være sikre på at strømmen deres stammer fra ren og fornybar kraftproduksjon i Norge?

Det er for mange en selvfølge, men Glitre Energi Strøm er en av få kraftleverandører som inkluderer opprinnelsesgarantier på alle våre standardavtaler til husholdningskunder. Dermed garanterer vi at det produseres like mye strøm på våre lokale vannkraftverk tilsvarende ditt forbruk. Med 100% vannkraft bidrar du aktivt til å øke produksjonen av vannkraft i Norge. Ordningen med opprinnelsesgarantier er til for å gi deg et valg mellom fornybar kraft og ikke-fornybar kraft.

Les mer om opprinnelsesgarantier hos Glitre Energi Strøm her.

Små grønne

Morgendagens miljø- og teknoambassadører

Det er barn og unge som skal bidra til at deres morgendagen blir helt elektrisk.

Vårt bidrag inn i det det grønne skiftet og den teknologiske utviklingen gjør vi for fremtidige generasjoner. De grønne fotavtrykkene setter vi i Glitre Energi for å forme og skape en trygg, god og bærekraftig fremtid for barn og unge.