Publisert: , 12. - 2018 |  

Flom i Drammensvassdraget

Store mengder snø i fjellet, varmere maitemperaturer og nedbør har ført til vårflom i Drammensvassdraget.  

 

– Det er meldt lite nedbør i varslingsområdet for de kommende dagene, men det er utrygt for byger både lørdag og søndag, sier vakthavende hydrolog på Flomvarslinga, Elise Trondsen. Det er også ventet at det skal bli varmere igjen fra søndag av, like varmt som det var før regnet på fredag. Vi følger prognosene vi får fra Meteorologisk institutt nøye, sier Trondsen i NVE til varsom.no.

 

I Drammensvassdraget er flom kategorisert til oransje nivå lørdag formiddag. På varsom.no er det hyppige oppdateringer, og du kan følge status på situasjonen. Kraftprodusenter som Glitre Energi har en viktig funksjon i arbeidet med å begrense flom.

 

Glitre Energi er en del av Regulantsamarbeidet for Drammensvassdraget, og hvor man sammen har gjort og gjør en rekke tiltak for å begrense flom så mye som mulig.

 

-Det har vært tappet vann forbi samtlige kraftstasjoner nedstrøms for Randsfjorden selv da vannstanden var godt under høyeste regulerte vannstand (HRV). For Tyrifjorden, Krøderen og Sperillen tappes det ut så mye vann som det er mulig å få ut. Det innebærer at det kun er naturen som styrer hvor høy vannstanden der vil bli, sier adm direktør Erik Andersen i Glitre Energi Produksjon.

 

Det er i Begna, i Hallingdal, Krøderen og i Nedre Eiker at situasjonen er mest prekær. Det har hjulpet noe at regnværet torsdag og fredag ikke ble så mye som først antatt.

 

– Det betyr at det er store mengder snø som nå smelter og skal renne ned i elvene i Drammensvassdraget. I regulantsamarbeidet gjør vi det vi kan for å unngå skadeflom, sier Andersen og understreker at Glitre Energi har tett daglig dialog med de andre regulantene i Drammensvassdraget -og kommunen som er spesielt utsatt i flomsituasjoner.

 

 

Fem ting du kanskje ikke visste om flom?

  • Drammenselva får tilsig fra det nest største nedbørsfeltet som bare er i Norge. Feltet er på over 17.000 km2.
  • Regulerbar vannkraft bidrar til å begrense flomskader, og sparer samfunnet for millioner av kroner i året. Les mer på Energi Norges sider her.
  • Glitre Energi samarbeider med en rekke andre regulanter i Drammensvassdraget – E-Co, Eidsiva, Skagerak, Ringerikskraft, Midtkraft og FBR har hyppig dialog med hverandre, NVE og kommuner for å være best mulig forberedt.
  • varsom.no kan du følge med på flomsituasjonen. Her oppdateres flomvarselet to ganger om dagen, og flomfaren blir vurdert tre dager fram i tid.
  • Etter flommen i 2013, ble det meldt inn naturskader for 960 millioner kroner til Norsk Naturskadepool.