Publisert: , 21. - 2018 |  

Forberedt på kraftig vind

Det er varslet kraftig vind og uvær i hele Sør-Norge fra fredag ettermiddag. Glitre Energi Nett har ekstra mannskaper klare både på vår driftssentral og ute i felten.

 

Vi følger nøye med på værsituasjonen og er forberedt om det skulle oppstå strømbrudd som følge av været.

 

Det er først og fremst trær som faller over linjene som er den største utfordringen med slikt vær.

Dersom uværet fører til at strømlinjer faller på bakken og trær velter over strømlinjene, er det viktig å holde god avstand. Berøring er livsfarlig! Det er også farlig å være nær eller berøre vegetasjon som er i kontakt med strømlinjene.

 

Ser du noe som kan være farlig, meld inn til vårt Kundesenter – 31 00 42 30 fram til kl 15.30, og til feilmeldingstelefonen 31 00 36 80 på kveldstid og i helg.

Vær oppmerksom på at det kan ta noe tid å få svar på feilmeldingstelefonen om vi opplever mange strømbrudd samtidig.

 

Du kan også følg med på strømbruddene på strømstanskartet vårt her.