Fra tresliperi til smartkraftverk

Hensfoss kraftverk er under rehabilitering, og gammelt gull skal få glitre i mange nye år. Utvendig er det kun snakk om å fikse opp fasaden på det 75 år gamle kraftverket, mens innvendig skjer det større endringer. Målet er at vi på nye Hensfoss kraftverk skal kunne produsere enda mer ren og fornybar strøm med akkurat samme mengde vann.

Å rehabilitere et kraftverk minner på mange måter om å renovere et gammelt hus. Man skal forholde seg til de rammene huset gir og bevare sjarm og sjel, samtidig som man ønsker seg moderne løsninger. Underveis i prosessen møter man gjerne noen uventede utfordringer, og man ender som regel opp med å måtte gjøre litt mer enn planlagt. Kraftverksrehabiliteringer er intet unntak.

På Hensfoss ble det vurdert å rive dagens kraftverk og bygge nytt, men på grunn av skattereglene landet vi på at at det mest økonomisk lønnsomme var å rehabilitere. Med litt grønn drahjelp fra dagligvarekjeden KIWI får vi både økonomien og bærekraften i prosjektet til å gå i pluss. Det betyr at vi pusser opp bygget, bytter teknisk utstyr, men også at vi gjenbruker gammelt utstyr der vi kan.

Utfordringer fra tresliperiet

Energien i Hensfossen har blitt utnyttet i lang tid. Fra slutten av 1800-tallet var det stor aktivitet knyttet til tømmerfløting og tømmerforedling, og på det meste var det hele tre sliperier, mølle og sagbruk som utnyttet kraften i fossefallet på Hen.

Hensfoss kraftverk i sin opprinnelige drakt ble bygget på tuftene av et av de gamle tresliperiene like etter andre verdenskrig. Som å bevare gamle tregulv, rosetter og stukkatur i et husrenoveringsobjekt, bevarer også vi noen antikviteter og snurrepiperier fra da kraftverket ble bygget, som tvilling francisturbinen og et svingetårn i dagen. Det er også kompromisset med rehabilitering, for ingen av disse løsningene ville blitt valgt om vi bygde nytt kraftverk.

Rester av tresliperi har vi møtt jevnlig i rehabiliteringen av kraftverksbygget. Fra tid til annen, når det har kommet stadig nye utfordringer knyttet til dårlige løsninger fra tresliperiets dager har vi nok dagdrømt om et nytt kraftverk uten antikvariske løsninger. Men med oss har vi også hatt vissheten om dette er et grønt prosjekt, hvor vi hele tiden velger bærekraftige løsninger. Det gleder et grønt hjerte.

Som et smarthus

Vi velger også moderne og miljøvennlige løsninger som gjør hverdagen enklere og lettere for kraftverksoperatørene, med redusert vedlikeholdsbehov og mindre manuelt arbeid i kraftstasjonen. Der et nyrenovert hus har vaskemaskin som selv doserer såpe og vasketid ut fra hvor skittent det er, og kjøleskap som sier fra når det er tomt for melk, har vi turbiner som nå kan si fra når lagertemperaturen stiger eller et filter må renses. Og selvsagt kan vi overvåke det i sanntid med en app!

Med moderne teknologi kan vi også å forutsi feil, før de inntreffer, ved å sammenligne det vi måler nå med historiske verdier. Når trenden endres, kan det være fare på ferde. Da kan vi gjøre vedlikehold før feilen blir kritisk. Sånn gjør vi kraftverket smartere, som et gammelt hus, fullspekket med ny smarthusteknologi.

Å oppgradere kraftverk er svært spennende prosjekter for oss som jobber i bransjen. Det er smarte og bærekraftige tiltak som bidrar til å produsere mer ren og fornybar energi for kundene våre. Slik er vi med på å gjøre morgendagen helt elektrisk!

Prosjektledere Åse Voldsbekk og Kristine Gjøsæter på dagens Hensfoss.

 

Hensfoss – her sees både dagens kraftstasjonsbygning, men flere bygninger fra Aadalens tresliperi står også fremdeles igjen.