Små grønne

Morgendagens miljø- og teknoambassadører

Små grønne

Det er barn og unge som skal bidra til at deres morgendagen blir helt elektrisk.

Vårt bidrag inn i det det grønne skiftet og den teknologiske utviklingen gjør vi for fremtidige generasjoner. De grønne fotavtrykkene setter vi i Glitre Energi for å forme og skape en trygg, god og bærekraftig fremtid for barn og unge.

Hva er energi?

Hva er strøm?

Hva tenker dere om miljøet?

Hvorfor trenger vi strøm?