Noen må gå foran

Vi bidrar til lokal utvikling, tar miljøansvar og er en viktig pådriver for et helt elektrisk samfunn.

Miljø og klima

Vi vil ta vare på miljøet - all strøm vi produserer og selger er 100 prosent fornybar.

Les mer

Etiske regler

Glitre Energi stiller høye etiske krav til medarbeidere og samarbeidspartnere.

Les mer

Helse, miljø og sikkerhet

Glitre Energi skal være en trygg og sikker arbeidsplass, hvor medarbeiderne trives på jobben.

Les mer

Samarbeidsavtaler

Glitre Energi har samarbeid og partnerskap med viktige organisasjoner og arrangement i vår region.

Les mer

Lokalt engasjement og støtte

Glitre Energi støtter opp om en rekke tiltak i lokalmiljøet.

Les mer

Våre sponsorater

Vi har samarbeid og partnerskap med noen av vår regions fremste sponsorobjekter og ambassadører.

Les mer