Etiske regler

Glitre Energi stiller høye etiske krav til medarbeidere i egen organisasjon og til sine samarbeidspartnere. Alle ansatte skal være kjent med gjeldende etiske retningslinjer, og våre samarbeidspartnere skal lese og akseptere etiske retningslinjer for leverandører.

 

Glitre Energis etiske retningslinjer omfatter regler for god personlig atferd, god forretningsskikk, lojalitet og uavhengighet.

 

 

Glitre Energis retningslinjer for leverandører inngår som en del av Glitre Energis arbeid for å fremme etisk handel.

 

Som energikonsern har Glitre Energi et ansvar for samfunnsmessige konsekvenser med hensyn til miljøpåvirkning, arbeidsforhold og øvrige sosiale forhold i henhold til internasjonale konvensjoner fastsatt av ILO og FN.

 

Ansvaret gjelder for hele verdikjeden og inkluderer også våre leverandører. Glitre Energi ønsker å ha klare retningslinjer overfor sine leverandører, egne ansatte og andre interessenter.