Helse, miljø og sikkerhet

Glitre Energi skal være en trygg og sikker arbeidsplass hvor ansatte skal få muligheten til å bli klok, stolt og glad.

 

Glitre Energi er en arbeidsplass hvor helse, miljø og sikkerhet settes i fokus. Det er et mål at ingen av våre medarbeidere skal påføres skade eller sykdom som følge av ulykker og yrkesbelastninger relatert til arbeidssituasjonen.

 

Du kan lese vår konsernpolicy HMS

 

Du kan lese vår konsernpolicy HR

 

Leverandører

Glitre Energi stiller også strenge krav til våre leverandører. Alle som ønsker å bli kvalifisert som tilbyder i Glitre Energi, skal dokumentere sitt system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet i egen organisasjon og for sine underleverandører. Som et minimum skal systemet oppfylle nasjonal lovgivning.

 

 

Glitre Energi er en IA-bedrift

 

Det forplikter det arbeidsgiver, tillitsvalgte, verneombud og øvrige medarbeidere i Glitre Energi til at vi samarbeider målrettet og arbeider systematisk med forebyggende HMS arbeid for å sikre at vi har en inkluderende arbeidsplass.

IA avtalens overordnede mål er: å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær, og hindre frafall fra arbeidslivet grunnet funksjonsnedsettelse.