ENERGISTØTTEN

GE-energistotten-750px

 

I over 100 år har Glitre Energi vært en solid bidragsyter i regionen, en drivkraft innen innovasjon og utvikling, og en leverandør av ren og billig strøm.

 

Hvert år bidrar vi med sponsormidler i våre eierkommuner.

 

ENERGISTØTTEN har til formål å støtte lag og foreninger som tilrettelegger aktiviteter for barn og ungdom i våre eierkommuner, Drammen, Nedre Eiker, Kongsberg, Lier og Hadeland.

 

Hver høst deler vi ut 300 000 kroner til lag og foreninger i våre eierkommuner.

 

Kriterier for tildeling av sponsormidler

  • Søkerne må ha sin virksomhet i en av Glitre Energis eierkommuner
  • Søknaden må være konkret og presis vedrørende hva pengene skal brukes til
  • Søknader om støtte til generell drift og turer vil ikke bli vurdert
  • Det gis ikke støtte til enkeltutøvere

 

Her kan du søke om Energistøtten for 2019

 

Søknadsfristen for Energistøtten for 2019 er 13. september.