Miljø og klima

 

GE-100fornybar-banner-2000px2

Vannkraft er en 100 prosent fornybar energikilde, uten utslipp til luft, og små øvrige miljøkonsekvenser.

 

 

Glitre Energi skal bidra til en bærekraftig utvikling gjennom produksjon og distribusjon av fornybar energi. Vi skal utføre forretningsvirksomheten mest mulig miljøeffektivt, med minst mulig belastning på miljøet. Vi skal også bidra med kunnskap og bevisstgjøring på viktigheten av å skåne miljøet, eksempelvis gjennom energieffektiviserende tiltak.

 

 

Glitre Energi Produksjon har utviklet egne miljømål som du kan lese her.