Miljø og klima

 

 

Den fantastiske vannkraft er uslåelig som grønn energikilde. Av alle former for kraftproduksjon har vannkraft det laveste klimagassutslippet, den høyeste virkningsgraden, den beste reguleringsevnen og den lengste levetiden.

 

Siden tidenes morgen har vann vært selve grunnlaget for vår eksistens. Vannkraft har gjort det mulig å skape verdier og velferd, i vår region, og i hele landet.
Det er lett å ta det for gitt. Det er lett å tenke at vår tids store klimautfordringer er noe som skjer en gang i fremtiden. Men det grønne skiftet – det skjer akkurat nå.
Naturen har sagt ifra for lenge siden, og når naturen snakker gjør vi klokt i å lytte. Naturen er og blir suveren. Nettopp derfor må den behandles med respekt og ydmykhet.

Ingen annen energikilde kan måle seg med vann. Ingen annen energikilde er grønnere eller renere.

Det er helt avgjørende at vi sammen klarer å bevare og utvikle vannkraften, og for kommende generasjoner.

Når Glitre Energis ingeniører foredler verdens mest unike råvare til energi, gjør de det på naturens premisser.

 

 

Vi utvikler fremtidens energi, på en naturlig og bærekraftig måte, slik at du kan bruke vår kraft – den fantastiske vannkraften – med god samvittighet.

 

I Glitre Energi garanterer vi at strømmen du kjøper fra Glitre Energi er produsert på ett av våre lokale vannkraftverk. Vi har som ett av få strømselskap i landet opprinnelsesgaranti på alle våre produkter.

Les mer om strøm med opprinnelsesgaranti her:

 

GE-Foss-vannkraften-1024x448-C[2]