FINANS

Nøkkeltall, årsrapporter og annen finansiell informasjon

finans

Nøkkeltall

 

Hovedtall (i millioner kroner) 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 487 1 564 1 942 1 928 1 676 1 536
Driftsresultat (EBITDA) 1 022 517 779  794 731 675
Årsresultat 326 275 371 304 245 253
Egenkapital 4 088 4 451 4 278 3 835 3 918 3 957
Totalkapital 12 434 10 886 10 743 10 439 10 625 10 303
Produksjon (GWh) 2 353 2 516 2 363 2 534 2 566 2 489
Antall kraftnettskunder 98 790 97 481 95 441 94 017 91 150 88 865
Antall ansatte 278 267 254 231 226 232

 

 

 

 

 

finans

Bærekraftsrapport

 

 

 

finans

Årsrapporter

 

 

Grønt rammeverk

Med Glitre Energis visjon Vi gjør morgendagen helt elektrisk har vi en ambisjon om å være en aktiv pådriver i det grønne skiftet med bærekraftig, sikker og rimelig energiforsyning. Dette inkluderer å ta en aktiv rolle i oppgradering og utvidelse av vannkraftverkene våre, bygge robuste og smarte nett, og hjelpe kundene å ta kloke valg rundt energiforbruk.

Som en del av Glitre Energis bærekraftsarbeid har vi utviklet et grønt rammeverk.

Grønt rammeverk for Glitre Energi

Second opinion fra CICERO

Finanskalender

Oversikt over kommende finansielle rapporter: 

 

Rapport regnskap 2. kvartal – halvårsrapport: 31. august 2022

Rapport regnskap 3. kvartal 2022: 18. november 2022

Rapport regnskap 4. kvartal 2022: 3. mars 2023

Kredittrating

Glitre Energi har en offisiell kredittrating på BBB+ med positive utsikter fra Scope Ratings. Kredittratingen er basert på at fusjonen med Agder Energi blir gjennomført.

Scope-Ratings kredittrating fra september 2022

Scope-Ratings kredittrating fra desember 2020

Scope Ratings kredittrating fra desember 2019

Scope Ratings kredittrating fra desember 2018

Scope Ratings kredittrating fra januar 2018

Vedtekter

Glitre Energis vedtekter finner du her.

Forfallsprofil

Glitre Energis forfallsprofil for ekstern gjeld er som illustrert under.

Ikke-trukket del av revolverende kredittfasilitet (backstop-fasilitet) og kassekreditt er ikke inkludert i grafen. Status pr. 30.06.2022. Forfall inneværende år representerer gjenværende betalinger fram til årsskiftet.

 

 

Børsmeldinger og obligasjonskurser finner du på Oslo Børs sine sider:

 

 

finans

Lån

Grunnprospekt – datert 21. desember 2020

Grunnsprospekt

 

Alle obligasjonslån: Endringsavtale – datert 5. oktober 2015

 Endringsavtale

 

ISIN NO0010935489 Grønt obligasjonslån 2021/2024

Låneavtale
Endelige vilkår

 

ISIN NO0010894371 Grønt obligasjonslån 2020/2025

Låneavtale
Endelige vilkår

 

ISIN NO0010599087 Obligasjonslån 2011/2023

Registreringsdokument
Verdipapirdokument
Låneavtale

 

ISIN NO0012560897 Sertifikatlån 2,05%

Låneavtale

 

finans

Kontakt

Glitre Energi ønsker å ha en løpende dialog med aktører i kapitalmarkedet og andre interessenter. For å motta kvartalsrapporter og finansielle nyheter på epost ta kontakt med:

Håkon Levy

Håkon Levy

CFO / konserndirektør økonomi og finans