FINANS

Nøkkeltall, årsrapporter og annen finansiell informasjon

finans

Nøkkeltall

 

Hovedtall (i millioner kroner) 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1 942 1 928 1 676 1 536 1359
Driftsresultat (EBITDA) 779  794 731 675 597
Årsresultat 371 304 245 253 102
Egenkapital 4 278 3 835 3 918 3 957  3 968
Totalkapital 10 743 10 439 10 625 10 303 10 800
Produksjon (GWh) 2 363 2 534 2 566 2 489 2 471
Antall kraftnettskunder 95 441 94 017 91 150 88 865 87 570
Antall ansatte 254 231 226 232 241

 

 

 

finans

Årsrapporter

 

 

Finanskalender

Oversikt over kommende finansielle rapporter: 

 

Rapport regnskap 1. kvartal 2020: 15. mai, 2020

Rapport regnskap 2. kvartal 2020: 28. august 2019

Rapport regnskap 3. kvartal 2020: 13. november 2019

Kredittrating

Glitre Energi har en offisiell kredittrating på BBB med stabile utsikter fra Scope Ratings.

Scope Ratings kredittrating fra desember, 2019

Scope Ratings kredittraintg fra desember 2018

Scope Ratings kredittrating fra januar 2018

Vedtekter

Glitre Energis vedtekter finner du her.

Forfallsprofil

Glitre Energis forfallsprofil for ekstern gjeld er som illustrert under.

Ikke-trukket del av revolverende kredittfasilitet (backstop-fasilitet) og kassekreditt er ikke inkludert i grafen. Status pr. 20.8.2020. Forfall inneværende år representerer gjenværende betalinger fram til årsskiftet.

 

 

Børsmeldinger og obligasjonskurser finner du på Oslo Børs sine sider:

 

 

finans

Lån

 

Alle obligasjonslån: Endringsavtale – datert 5. oktober 2015

 Endringsavtale

ISIN NO0010599087 Obligasjonslån 2011/2023

Registreringsdokument
Verdipapirdokument
Låneavtale

ISIN NO0010675119 Obligasjonslån 2013/2022

Registreringsdokument
Verdipapirdokument
Låneavtale

ISIN NO0010675127 Obligasjonslån 2013/2022

Registreringsdokument
Verdipapirdokument
Låneavtale

ISIN NO0010683675 Obligasjonslån 2013/2021

Registreringsdokument

Verdipapirdokument

Låneavtale

ISIN NO0010887375 Sertifikatlån 0,70%

Låneavtale

ISIN NO0010890148 Sertifikatlån 0,50%

Låneavtale

 

 

finans

Kontakt

Glitre Energi ønsker å ha en løpende dialog med aktører i kapitalmarkedet og andre interessenter. For å motta kvartalsrapporter og finansielle nyheter på epost ta kontakt med: