Nøkkeltall

Hovedtall: (mill. kr)

2017

2016 

2015

2014

2013

2012

Driftsinntekter

1 676

1 536

  1 359

1 370

1 350

1 347

Driftsresultat (EBITDA)

731

675

597

649

576

678

Årsresultat

245

253

102

207

390

260

Egenkapital

3 918

3 957

3 968

2 657

2 727

2 484

Totalkapital

10 625

10 303

10 800

10 168

9 873

9 292

Produksjon (GWh)

2 566

2 489

2 471

2 541

2 306

2 610

Antall kraftnettskunder

91 150

88 865

87 570

59 263

58 227

57 438

Antall ansatte

226

232

241

271

268

269

 

Tall fram til 2012-2014 er for tidligere EB-konsernet.