Forretningsområder

Glitre Energi er et energi- og nettkonsern som består av fem forretningsområder.

dettebyggervi_300x160

Vannkraftproduksjon

Produksjon av elektrisk kraft i vassdragene i nedre Buskerud.

Les mer
infrastruktur_300x160

Kraftnett

Infrastruktur omfatter Glitre Energis aktiviteter innen kraftnett.

Les mer
marked_300x160

Marked

Forretningsområdet består av strømsalg, krafthandel og kundeservicetjenester.

Les mer
finans 300x160

Konsernfunksjoner

Konsernfunksjonene sikrer Glitre Energi en helhetlig og samordnet virksomhetsstyring i konsernet.

Les mer
fiber_300x160

Øvrig eierskap

Glitre Energis eierskap i datterselskap og tilknyttede selskap er samlet under Øvrige eierskap.

Les mer