Forretningsområder

Glitre Energi er et energi- og nettkonsern som består av fem forretningsområder.

Vannkraftproduksjon

Produksjon av elektrisk kraft i vassdragene i nedre Buskerud.

Les mer

Kraftnett

Infrastruktur omfatter Glitre Energis aktiviteter innen kraftnett.

Les mer

Marked

Forretningsområdet består av strømsalg, krafthandel og kundeservicetjenester.

Les mer

Konsernfunksjoner

Konsernfunksjonene sikrer Glitre Energi en helhetlig og samordnet virksomhetsstyring i konsernet.

Les mer

Øvrig eierskap

Glitre Energis eierskap i datterselskap og tilknyttede selskap er samlet under Øvrige eierskap.

Les mer