Historien vår

Det er over 100 år siden den første boligen i Drammen fikk elektrisk lys. Lyset kom da byggingen av Gravfoss kraftverk var ferdig. Kraftverket var det første som ble bygget i Buskerud for produksjon av strøm til allminnelig forsyning over større avstander. Den første som fikk elektrisitet fra Gravfoss 19. oktober 1903 var grosserer August M. Knudsen i Drammen. Han kunne slå på bryteren to dager senere og få lys i lampettene. Nå, over 100 år senere, er det fortsatt drift i det gamle kraftverket på Gravfoss.

 

Les mer om den spennende utviklingen av kraftforsyningen i Buskerud.