Ledige stillinger

Vi har for tiden ledige stillinger som:


Karriere i Glitre Energi 

Våre medarbeidere skal få muligheten til å bli kloke, stolte og glade. Glitre Energi har gunstige støtteordninger for medarbeidere som ønsker etter- og videreutdanning. Vi ønsker også å gi våre medarbeidere gode karrieremuligheter på tvers av konsernet. Lønn og annen godtgjørelse fastsettes på grunnlag av individuell vurdering av nærmeste leder. Gjennom en løpende kommunikasjon skal hver medarbeider kjenne til hva som forventes av resultater og adferd.

eva_ellefsen

Kontakt oss
Eva Ellefsen
Telefon: 959 30 372
Epost: eva.ellefsen@glitreenergi.no

Send oss din CV
Dersom vi ikke har eller du ikke finner en passende stilling utlyst akkurat nå, kan du sende din CV til soknad@glitreenergi.no.