Karriere

I Glitre Energi skal du få mulighet til å bli klok, stolt og glad.

Karriere

Jobbe i Glitre Energi

Glitre Energi ønsker å være en arbeidsplass preget av utvikling og læring, og våre resultater skapes av medarbeidere som er engasjert i jobben sin. Vi ønsker motiverte, engasjerte og resultatorienterte medarbeidere og ledere som kan bidra til utviklingen av et fremtidsrettet og miljøfokusert energikonsern. Riktig kompetanse er ett av Glitre Energis viktigste virkemidler for å sikre videre vekst og utvikling.

Karriere

Ledige stillinger

Vi har for tiden ingen ledige stillinger i Glitre Energi:

Send oss din CV
Dersom vi ikke har eller du ikke finner en passende stilling utlyst akkurat nå, kan du sende din CV til soknad@glitreenergi.no.

Glitre Energi tilbyr konkurransedyktige og markedsriktige betingelser med basis i individuell avlønning, gode pensjons- og forsikringsordninger og fleksibel arbeidstid. Vi ønsker å belønne kompetanse, resultatbidrag og personlige egenskaper og legger vekt på å motivere ledere og medarbeidere til å nå felles mål.

 • Vi har fleksibel arbeidstid og fem ukers ferie i tillegg til ekstra fri i jule- og nyttårshelgen.
 • Vår pensjonsordning, som er en innskuddsordning, sikrer våre medarbeidere et tillegg til folketrygden når man blir pensjonist eller arbeidsufør.
 • Våre øvrige forsikringsordninger er svært gunstige og gir forsikringsutbetaling ved uførhet og død som følge av ulykker eller sykdom både i arbeid og fritid.

Velferdsordninger

 • Vi tilbyr mulighet for velferdspermisjoner
 • Utvidede økonomiske rettigheter ved sykdom og barselpermisjon
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Støtte til egentrening
 • Sosiale arrangementer
 • Hytter på fjellet
 • Nye og moderne lokaler i Drammen sentrum

Medarbeiderutvikling

 • Glitre Energi ønsker å tiltrekke seg og beholde medarbeidere med de rette kvalitetene innen aktuelle fag- og ansvarsområder.
 • Alle medarbeidere i Glitre Energi gis mulighet til utvikling og læring, og skal oppleve å være en del av et godt og levende arbeidsfellesskap med dyktigere medarbeider og humor og glede i hverdagen.
 • Deling av kunnskap og mobilitet skal vektlegges i kompetanseutviklingen blant Glitre Energis medarbeidere.
 • Hver enkelt medarbeider har et selvstendig ansvar for å benytte denne muligheten.
 • Medarbeidersamtalen er vårt viktigste hjelpemiddel i den enkeltes karriereplan.

 

Lederutvikling
Glitre Energi ønsker å bli bedre på alle områder, også innenfor ledelse. Alt vi gjør innen ledelse skal ha et mål, og vi tror at god ledelse skaper konkurransefortrinn.

En av våre verdier er åpenhet, og vi har tro på at en åpen og direkte kommunikasjon mellom leder og medarbeider vil legge til rette for at vi når Glitre Energis målsettinger.

Det er et grunnleggende lederansvar å opptre i samsvar med lederprinsippene og de mål og strategier som gjelder.

Glitre Energis ledere blir evaluert på medarbeiderundersøkelsen som gjennomføres annethvert år og etter oppnådde resultater.

 

Glitre Energi ønsker et arbeidsmiljø med stor takhøyde og en uformell tone.

Våre medarbeidere skal trives på jobben, og vi ønsker å legge til rette for at balansen mellom arbeid og fritid blir ivaretatt.

Vi er ett konsern og skal i fellesskap arbeide for å nå Glitre Energis mål.

Vi har hele tiden fokus på balansen mellom hensynet til våre menneskelige ressurser og til resultater.

Glitre Energi er en arbeidsplass hvor Helse, Miljø og Sikkerhet settes i fokus. Det er et mål at ingen av våre medarbeidere skal påføres skade eller sykdom som følge av ulykker og yrkesbelastninger relatert til arbeidssituasjonen.

Du kan lese vår konsernpolicy for HMS her

Du kan lese vår konsernpolicy for HR her

karriere

Kontakt

Ta kontakt for mer informasjon

Eva Ellefsen

Eva Ellefsen

HR fagansvarlig

Fag og folk

Vår egen fagblogg

Digitalisering og maskinlæring innen vannkraft

Digitalisering og maskinlæring innen vannkraft

Selv om vi tar for gitt at det alltid er spenning i stikkontakten, så krever vannkraftverkene våre kontinuerlig overvåking, vedlikehold og oppgraderinger for at vi skal kunne sikre at disse alltid leverer elektrisk energi til deg som forbruker.

Fra tresliperi til smartkraftverk

Fra tresliperi til smartkraftverk

Hensfoss kraftverk er under rehabilitering, og gammelt gull skal få glitre i mange nye år. Utvendig er det kun snakk om å fikse opp fasaden på det 75 år gamle kraftverket, mens innvendig skjer det større endringer. Målet er at vi på nye Hensfoss kraftverk skal kunne produsere enda mer ren og fornybar strøm med akkurat samme mengde vann.

Innovasjon og trikkeskinner

| | |

Innovasjon og trikkeskinner

For mange av oss finnes det knapt noe bedre enn ski på trikkeskinner i sol, god glid, og noe varmt på termosen. Vi er i flyt. Og ser vi et utkikkspunkt, en knaus eller en liten topp, så hender det til og med vi forlater sporet, kanskje gjennom strevsomt terrenget, i jakten på det lille ekstra, og dagens instashot så klart.

Vi må bruke nettet smart

| | | |

Vi må bruke nettet smart

Vi tar det for gitt. Strømmen er alltid i kontakten når vi skal lage middag, skru på TVen eller lade elbilen. I Norge er vi heldigvis godt vant med å ha et strømnett som tåler at vi alle kan bruke strømmen når vi trenger den.

15 Kundeløfter fra strømsalgsbransjen

| |

15 Kundeløfter fra strømsalgsbransjen

Vi strømselgere har historisk alltid vært i nær kontakt med våre kunder. På veien frem til et fullelektrisk samfunn må vi nå ta et enda større ansvar.

Strømmens dag i dag!

Strømmens dag i dag!

Strøm gir oss lys, varme og opplevelser døgnet rundt – hele året. Strøm er viktig i dag, og blir enda viktigere i morgen for å løse klimaproblemene. Torsdag 23. januar markerer vi Strømmens dag!

Team som trives

| | |

Team som trives

Det er lett for ledere å skaffe seg kjennskap til de ansattes faglige kompetanse. Kjennskap til ansattes personlige kompetanse krever mer arbeid.