Personvern

Personvern og sikkerhet

Glitre Energi behandler personopplysninger med respekt og forsiktighet. Vi ønsker at du skal føle deg trygg når du besøker våre nettsider, og vi kan forsikre deg om at all personlig informasjon behandles på en sikker måte.

Vanligvis kan du besøke Glitre Energis hjemmeside uten å avsløre hvem du er, eller gi opplysninger om deg selv. Våre web-servere registrerer bare domenenavnet, ikke e-postadressen, til de som besøker siden.

Denne informasjonen blir samlet for å registrere antall besøk, gjennomsnittstiden per besøk, hvilke sider som blir besøkt og liknende. Glitre Energi bruker denne informasjonen til å analysere bruken av hjemmesiden og bedre kvaliteten på innholdet.

 

Personlige opplysninger
Dersom du er kunde hos oss er vi pålagt å innhente opplysninger om for eksempel navn, adresse og fødselsnummer. Personlige opplysninger bruker vi bare for å behandle kundeforholdet ditt, som f.eks å svare på din direkte forespørsel, utføre en ordre eller gi deg tilgang til f.eks. Min strømside. Når vi ber om denne type opplysninger, vil vi prøve å fortelle deg hva vi skal bruke den til. Vi vil aldri formidle personlige opplysninger til andre.

 

Vi tar vare på de opplysninger du gir oss så lenge kundeforholdet består, slik at vi hele tiden kan gi deg riktigst mulig informasjon og tilbud i forhold til dine ønsker og behov. Du har rett til innsyn, retting og sletting. Erfaringsmessig tar vi vare på opplysninger om deg og ditt kundeforhold i 5 år etter siste faktura er oppgjort. Dette for å kunne bistå med den historikk du måtte ha behov for.

 

Brukerundersøkelser
Av og til utfører vi undersøkelser på nettet. Dette gjør vi for å få nyttige tilbakemeldinger fra våre besøkende som vi kan bruke i vårt arbeid for å bedre internettsidene våre.

 

Andre lenker
Glitre Energis internettside inneholder lenker til andre sider. Selv om vi kun prøver å kople oss til områder som har samme høye standard og respekt for personvern som oss, er vi ikke ansvarlig for innholdet eller personvernet på andres internettsider.

 

E-post
Glitre Energi benytter ved tilfeller e-post som kommunikasjonskanal mot våre kunder. Vi vil understreke at vi i disse aldri vil be om sensitive, fortrolige eller konfidensielle opplysninger. Vi kan ikke garantere at meldinger som sendes med e-post via det alminnelige nett ikke blir kjent for andre. Vi anbefaler derfor ikke at sensitive opplysninger sendes med alminnelig e-post.

 

Informasjonskapsler (cookies)


På noen deler av websiden benyttes informasjonskapsler, såkalte cookies. Dette gjelder eksempelvis Min strømside-løsningen. Cookies brukes for å gjøre websiden mer brukervennlig. Vi bruker ikke cookies for å samle sensitiv personlig informasjon.

 

Markedsføring:

Glitre Energi kan bruke data om brukere på glitreenergi.no for å tilpasse digitale annonser og tilbud. Vi bruker informasjonskapsler utstedt av tredjepart (f.eks. Google), som gjør at du kan oppleve å få markedsføringsbudskap fra oss i etterkant av ditt besøk. Informasjonskapslene inneholder kun aggregert informasjon og ingen identifiserbare opplysninger om deg og din atferd. Tredjeparter får kun tilgang til opplysninger på aggregert nivå. Du kan endre dine innstillinger for sporing i Google her 

 

Ansvar for databehandling i Glitre Energi
Det daglige ansvaret for behandling av personopplysninger ligger hos daglig leder av det enkelte selskap i Glitre Energi. Disse er ansvarlige for internkontroll med hensyn til behandling av personopplysninger blir gjennomført, og for at eventuelle avvik fra gjeldende retningslinjer og lovverk blir rettet opp.