Produksjon

All strøm Glitre Energi selger til sine kunder er 100 % fornybar og dekkes av produksjonen fra våre lokale vannkraftverk.

 

Dette gjør vi

Her finner du en oversikt over Glitre Energi Produksjon sine forretningsområder.

Les mer

Dette eier vi

Her finner du en oversikt over hvilke selskaper Glitre Energi Produksjon har eierskap i.

Les mer

Biblioteket

I biblioteket finner våre leverandører HMS info, instrukser og administrative skjemaer.

Les mer

Miljømål

Vi vil ta være på miljøet, og all strøm vi selger er 100 % fornybar.

Les mer

Presentasjoner

Et utvalg presentasjoner og filmer tilknyttet vår virksomhet.

Les mer

Glitre Energi Produksjon AS produserer hvert år 2,5 milliarder kilowattimer (kWh) fornybar energi gjennom hel- og deleide kraftverk. I Drammensvassdraget og Numedalslågen har Glitre Energi Produksjon AS driftsansvar for 21 kraftverk.