Dette eier vi

Glitre Energi Produksjon AS er en heleid datterselskap i Glitre Energi Konsernet og inngår i forretningsområdet Vannkraftproduksjon sammen med de tilknyttede selskapene i Hadeland Kraft AS og Hellefoss Kraft AS.

Heleide kraftverk

Deleier

  • Embretsfoss-kraftverkene DA (50%)
  • Skollenborg Kraftverk DA (69,2%)
  • Ustekveikja Kraftverk DA (31%)

Tilknyttet

Reguleringsforeninger