Dette gjør vi

Glitre Energi eier og drifter elvekraftverk sentralt beliggende på Østlandet. Kraftverkene våre ligger i Numedalsvassdraget og Drammensvassdraget, og mye vann samt små fall kjennetegner våre anlegg. Vi har egne operatører som sørger for sikker drift og vedlikehold av kraftverkene. Vi magasinerer vann kun gjennom reguleringsforeningene.

 

Vi har driftsansvaret for 20 kraftverk.

  • 13 heleide kraftverk
  • 7 deleide kraftverk
  • Medeierskap i 5 reguleringsforeninger
  • Ulike utviklings- og rehabiliteringsprosjekter

 

Hydrologi
Vannføringer og vannstander fra NVE finner du her.