Godfarfoss

Sammen med Hol og Nore Uvdal kommuner skal vi produsere mer ren og fornybar vannkraft i Godfarfossen.

Godfarfoss kraft – et kraftverk ved Dagali

På Godfarfoss øverst i Numedalslågen bygger vi et nytt kraftverk som skal gi strøm til over 2000 boliger. 

Eierne ble i sommer enige om å realisere utbyggingen av et nytt kraftverk i Godfarfossen. Det vil gi et betydelig bidrag til det grønne skiftet med produksjon av ren og fornybar vannkraft.

Det nye kraftverket vil ha en årlig kraftproduksjon på 40 GWh (40 000 000 kWh) noe som tilsvarer strømforbruket til litt over 2000 boliger.

Kraftverket eies av tre likeverdige eiere – Hol kommune, Nore og Uvdal kommune og Glitre Energi Produksjon AS. Det er Glitre Energi Produksjon som står for planleggingen og byggingen av kraftverket.

Godfarfoss ligger oppstrøms Pålsbufjorden ved Dagali i Hol og Nore og Uvdal kommuner. Grensen mellom de to kommunene går midt i fossen. Kraftverket skal utnytte et 37 meter fall mellom Nedre Svangtjønn og Pålsbufjorden, og selve kraftstasjonen skal plasseres i fjell.

 

Fakta:

  • Godfarfossen ligger i Hol og Nore og Uvdal kommuner i Viken fylke.
  • Kraftverket eies av kommunene Hol og Nore og Uvdal, samt Glitre Energi Produksjon.
  • Kraftverket skal utnytte et 37 meter fall mellom Nedre Svangtjønn og Pålsbufjorden. Kraftstasjonen plasseres i fjell.

Om kraftverket: 

  • Fallhøyde(brutto) 37 meter
  • Ytelse 9,9 MVA
  • Slukeevne32 m3/s
  • Årsproduksjon 39,4 GWh

Konsesjonsbehandlingen

Ønsker du å lese mer om konsesjonen til Godfarfoss Kraft AS, finner du all tilgjengelig informasjon på temasiden hos NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat). Her finner du all tilgjengelig dokumentasjon og planer.

 

Les mer her

Om Godfarfoss Kraft AS

Godfarfoss Kraft AS er etablert for å bygge et kraftverk i Godfarfossen ved Dagali. Nore og Uvdal kommuneHol kommune og Glitre Energi Produksjon eier selskapet.

Godfarfoss Kraft AS er den formelle søkeren for byggingen av kraftverket. Glitre Energi Produksjon står for planlegging og bygging av kraftverket. Glitre Energi Produksjon AS er et heleid datterselskap av Glitre Energi. Selskapet er blant landets større regionale kraftselskaper med driftsansvar for 21 kraftverk og en samlet produksjon på 2,5 TWh. Kraftverkene er lokalisert i Drammensvassdraget og Numedalslågen.

Kontakt:

Birger Godal Holt er leder i Godfarfoss Kraft, mens Erik Andersen er styreleder i Godfarfoss Kraft.

Birger Godal Holt

Birger Godal Holt

leder plan og utvikling

Erik Andersen

Erik Andersen

Konserndirektør produksjon