Miljømål

 Årsrapport side 22

Miljømål Glitre Energi Produksjon

  • Ingen oljeutslipp i vassdrag
  • Ingen miljøavvik – ingen avvik fra konsesjoner
  • Fokus på miljøriktige tekniske løsninger i våre kraftverk (miljøolje, oljefylte nav etc.)
  • Bidra til at de elvestrekninger hvor vi har våre kraftverk opprettholdes som gode «økologiske korridorer»
  • Utarbeide en årlig miljørapport for selskapet