Kraftproduksjon og fiskeelver

Våre kraftverk ligger plassert i noen av landets beste fiskeelver. Numedalslågen, Drammensfjorden, Storelva og Randselva har alle solide ørretstammer og vi samarbeider med de lokale fiskeforeningene. Drammenselva er lakseførende fra nedstrøms Døvikfoss Kraftstasjon. Dette strekket er blant landets 8. beste lakseelver og for oss er det viktig med et godt samspill mellom fisk og kraft.