Miljøsertifisering av E4 – EPD

Glitre Energi har en klar strategi om å ta miljøansvar i alt vi gjør.

Ved bygging av nytt kraftverk på Embretsfoss var det naturlig for oss å miljøsertifisere dette anlegget. Vannkraft er ren fornybar energi, men strømproduksjonen kan likevel være en miljøbelastning. For å dokumentere at strømproduksjonen på Embretsfoss er svært miljøvennlig, er den blitt miljøsertifisert. EPD’en forteller i hvor stor grad kraftproduksjonen på Embretsfoss 4 bidrar til global oppvarming ved å omgjøre alle utslipp i en livssyklusanalyse til såkalte CO2 ekvivalenter som gir en indikasjon på bidraget til global oppvarming.

Fra vugge til grav

EPD står for Environmental Product Declaration og angir den totale miljøbelastningen fra vugge til grav ved fremstilling, bruk og avhending av produktet. I energibransjen er produktet 1 KWh vannkraft. I en livssyklusanalyse måles ”alt”. Det vil si miljøbelastningen ved råvarene, utvinning, foredling av energi og råvarer, tilvirkningsprosesser, transport, produktforbruk, vedlikehold, gjenbruk, gjenvinning og avfallshåndtering. Beregningen er gjort i et 100-års perspektiv. Det innebærer at alle komponenter er beregnet skiftet ut en gang i løpet av livsløpet, samt at anlegget saneres etter 100 år.

 

Et EPD-sertifikat er noe langt mer enn en opprinnelsesgaranti. Den angir den totale miljøpåvirkningen for strømproduksjonen, ikke bare hva som benyttes til å produsere energi. Mens opprinnelsesgarantien forventes å få økende betydning for sluttbrukerne, blir EPD-sertifiseringen i økende grad etterspurt i det europeiske markedet og blant investorer. Den tilfredsstiller også dokumentasjonskravene ved offentlige anskaffelser. Produsenter som skal dokumentere miljøbelastningen for sine produkter blir opptatt av å bruke miljøvennlig strøm. Da er det viktig å kunne dokumentere den totale miljøbelastningen.

 

450 ganger mer miljøvennlig

Uansett hvordan vannkraften produseres er det langt mer miljøvennlig enn gass- og kullkraft. Utslipp og omfattende utvinningsprosesser gjør at gasskraft belaster miljøet med ca. 470 gram CO2/KWh og kullkraft med ca. 1000 gram CO2/KWh. Målt i CO2-ekvivalenter er vannkraft fra Embretsfoss ca. 450 ganger mer miljøvennlig enn kullkraft. Alle vet at vannkraft er miljøvennlig, og mange bruker flotte ord om miljøhensyn. Vi kan imidlertid dokumentere hvor miljøvennlig vår strøm er.