Miljøvennlige kraftverk

  • Råvarene til våre kraftverk er elvevann. Dette i seg selv bidrar ikke til forurensende utslipp.

 

  • Et kraftverk er en kompleks innretning med store maskiner og mye hydraulikk. Våre anlegg kjennetegnes ved at de produserer miljøvennlig vannkraft fra lave fallhøyder, men vannføringen i elvene våre er relativ stor. Dette gjør at vi må ha store anlegg for å håndtere de store vannmengdene. Hydraulikkanleggene i kraftverkene våre inneholder ofte mange tusen liter olje. Vi har derfor et stort fokus på å etablere sikring mot oljeutslipp dersom det skulle oppstå feil på utstyret vårt. Dette gjøres ved å ha gode lensekummer, oppsamlingskar under oljetanker og jevnlig utskifting av hydraulikkslanger. Vi fører regnskap med forbruk av olje for å være sikre på at vi har kontroll på utstyret vårt.

 

  • Ved rehabilitering av kraftverk / nybygg blir det etter hvert mer og mer aktuelt med såkalt vannfylt hydraulikk. Dette gjøres for å skåne miljøet og vil mest sannsynlig bli mer og mer vanlig i årene som kommer.

 

  • På Døvikfoss kraftverk i Drammenselva har vi byttet ut opptrekksylinderne for damlukene med nye sylindre som er fylt med vann istedetfor olje – et svært spennende prosjekt som ser lovende ut så langt!

 

  • Hellefoss kraftverk står ovenfor en omfattende rehabilitering og der vil to av turbinene få vannfylte nav – flere tusen liter olje er da spart!

 

  • Vi fører også et detaljert regnskap på olje som blir fylt på utstyret vårt. Dette gjør at vi oppdager eventuelle oljelekkasjer tidlig. Samtidig har vi doble barrierer de fleste steder med tanke på oljeutslipp til elv.