HMS

Glitre Energis overordnede mål, er å unngå skader (med og uten fravær).

 

Våre HMS-instrukser og rutinene skal bidra til å:

  • Forebygge ulykker og skader på mennesker, maskiner og materiell
  • Forebygge forurensing av det ytre miljø
  • Skape et godt arbeidsmiljø

 

De mest sentrale lover og forskrifter der dette er beskrevet, er følgende:

 

Våre HMS-instrukser og rutiner er gjeldende for drift, bygge- og anleggsarbeider i regi av Glitre Energi Produksjon.

 

Våre HMS-instrukser og rutiner skal etterleves av den enkelte arbeidstager hos Glitre Energi Produksjon, entreprenører og leverandører.