Skjema for bestilling av HMS kurs

Her kan eksterne og innleid personell bestille HMS kurs.

 

Målet med HMS kurset er å gi personell en innføring i Glitre Energi Produksjon AS sin HMS-virksomhet, og bevisstgjøre hver enkelt i forhold til risikofylt arbeid og potensielt farlige situasjoner.

 

Dette kurset er for personell som jobber ved eller på anlegg i regi av Glitre Energi Produksjon AS.

 

Kurset inneholder disse emnene:

●   Ansvar og rutiner
●   Adgang til Glitre Energi Produksjon AS
●   Risikovurdering og forebyggende tiltak
●   Risikofylt arbeid
●   Beredskap, brann og rømning
●   Styringssystemet hos Glitre Energi Produksjon AS

 

Har du spørsmål? Ta kontakt med Thomas Malm på tlf. 916 244 35.

 

  • Opplysninger om bestiller

  • Date Format: DD dot MM dot YYYY
  • Kommentarer