Sikkerhetskort for elektriske anlegg

Sikkerhetskort utstedes av Glitre Energi Produksjons driftsleder, med henvisning til sikkerhetforskriften – FSE:2006. Innehaveren av sikkerhetskortet plikter til enhver tid å sette seg inn i og etterleve gjeldene lover og forskrifter, samt instrukser utarbeidet av Glitre Energi Produksjon.

 

Søknader om sikkerhetskort skal meldes via skjemaet «Bestilling av sikkerhetskort«. Behandlingstid er satt til 5 virkedager. Dersom det mangler viktige personopplysninger og dokumentasjon vil søknaden sendes i retur. Søker må da sende søknaden på nytt med påkrevet dokumentasjon. Behandlingsfrist er da 5 nye virkedager.

 

Ved behov for forlengelse av sikkerhetskortets gyldighetsperiode, benyttes skjemaet «Forlengelse av aktivt kort».

 

Glitre Energi Produksjon utsteder kun elektroniske sikkerhetskort. Kortet vil bli utstedt per epost når søknaden er innvilget. Sikkerhetskortet må være tilgjengelig og fremvises på forespørsel.

 

Sikkerhetskortet anses som ugyldig dersom Glitre Energi Produksjon ikke mottar oppdatert dokumentasjon for lovpålagt opplæring iht. FSE:2006. Det er søkers eget ansvar å påse at Glitre Energi Produksjon til enhver tid har oppdatert dokumentasjon. Til dette benyttes skjemaet «Ettersendelse av dokumentasjon».