Skjema for aktivering av adgangskort

I Glitre Energi Produksjon er det mulig å får aktivert 2 typer adgangskort for våre kraftstasjoner:

 

1. Lånekort (utleveres av seksjonsleder/stedfortreder)

2.  HMS-kort til Bygge- og Anleggsnæringen (utstedes av Arbeidsdepartementet)

 

Begge typene kort må aktiveres i Glitre Energi sitt adgangskontrollsystem før bruk.

 

Se Instruks om Adgang og Tilgang (IAT) for mer informasjon.

 

Ved spørsmål om HMS-kort til Bygge- og Anleggsnæringen se: https://www.byggekort.no/

 

Ønsker ditt firma å få tak i MiFare kode til HMS-kort til Bygge- og Anleggsnæringen ta kontakt med: Byggnæringens Landsforening Kontakt v/Anne Madsen anne.madsen@bnl.no

 

Søknad

  • Opplysning om søker

  • Øvrige opplysninger

  • Andre kommentarer