HL Øst

Hellefoss Øst

Kraftverket skal oppgraderes for 30 nye år for å sikre effektiv og forutsigbar kraftproduksjon.

 • Type Elvekraftverk
 • Årsproduksjon 44GWh/år
 • Prosjektslutt 06/2016
les mer
MY

Mykstufoss

Også dette kraftverket skal oppgraderes for 30 nye år for å sikre effektiv og forutsigbar kraftproduksjon.

 • Type Elvekraftverk, kraftstasjon i fjell
 • Årsproduksjon 280 GWh/år
 • Prosjekslutt 04/2014
les mer
KA

Kaggefoss

Kaggefoss kraftverk skal også oppgraderes for 30 nye år for å sikre effektiv og forutsigbar kraftproduksjon.

 • Type Elvekraftverk, kraftstasjon i fjell
 • Årsproduksjon 590 GWh/år
 • Prosjektslutt 03/2014
les mer
E4 dam

Embretsfoss IV

Erstatter gamle Embretsfoss II som legges ned etter å ha vært i drift i 92 år.

 • Type Elvekraftverk, kraftstasjon i dagen
 • Årsproduksjon 270 GWh/år
 • Prosjektslutt 03/2014
les mer
DJ - lukeprosjekt1

Driftsprosjekter

Glitre Energi har et sterkt fokus på vedlikeholdsvennlige kraftverk med størst mulig tilgjengelighet.

les mer

Våre kraftstasjoner

All kraft Glitre Energi selger til sine kunder er 100 % fornybar og dekkes av produksjonen fra disse vannkraftverkene. Ønsker du å bestille billig og miljøvennlig kraft fra Glitre Energi, kan du gjøre det her.

MykstufossLiten
Eierandel: 100%
Kommune: Rollag
Satt i drift: 1964
Brutto fallhoyde: 61,7m
Instalasjon: 50MW
Turbiner: 2 francis turbiner
Arsproduksjon: 282 GWh
Pikerfoss Pikerfoss

Pikerfoss

Eierandel: 100%
Kommune: Flesberg
Satt i drift: 1983
Brutto fallhoyde: 13 m
Instalasjon: 16MW
Turbiner: 1 Rørturbin
Arsproduksjon: 76 GWh
Gamlebrofoss Gamlebrofoss

Gamlebrofoss

Eierandel: 100%
Kommune: Kongsberg
Satt i drift: 1971
Brutto fallhoyde: 14 m
Instalasjon: 15MW
Turbiner: 1 Rørturbin
Arsproduksjon: 89 GWh
Skollenborg Skollenborg

Skollenborg

Eierandel: 69,2%
Kommune: Kongsberg
Satt i drift: 1983
Brutto fallhoyde: 60m
Instalasjon: 97MW
Turbiner: 2 Kaplan turbiner
Arsproduksjon: 276 GWh
Kaggefoss Kaggefoss

Kaggefoss

Eierandel: 100%
Kommune: Modum
Satt i drift: 1951
Brutto fallhoyde: 74 m
Instalasjon: 90MW
Turbiner: 4 Francis turbiner
Arsproduksjon: 606 GWh
Geithusfoss Geithusfoss

Geithusfoss

Eierandel: 100%
Kommune: Modum
Satt i drift: 1961
Brutto fallhoyde: 10 m
Instalasjon: 13,2MW
Turbiner: 1 kaplan turbin
Arsproduksjon: 100 GWh
Gravfoss II Gravfoss II

Gravfoss II

Eierandel: 100%
Kommune: Modum
Satt i drift: 1996
Brutto fallhoyde: 20m
Instalasjon: 30 MW
Turbiner: 1 Kaplan turbin
Arsproduksjon: 207 GWh
Gravfoss Gravfoss

Gravfoss

Eierandel: 100%
Kommune: Modum
Satt i drift: 1931
Brutto fallhoyde: 20 m
Instalasjon: 19 MW
Turbiner: 1 francis
Arsproduksjon: 10 GWh
Døvikfoss Døvikfoss

Døvikfoss

Eierandel: 100%
Kommune: Modum
Satt i drift: 1975
Brutto fallhoyde: 6 m
Instalasjon: 14 MW
Turbiner: 1 rørturbin
Arsproduksjon: 108 GWh
Embretsfoss III Embretsfoss III

Embretsfoss III

Eierandel: 50%
Kommune: Modum
Satt i drift: 1954
Brutto fallhoyde: 16 m
Instalasjon: 18,5MW
Turbiner: 1 Kaplan turbin
Arsproduksjon: 169 GWh (sammen med Embretsfoss IV)
Embretsfoss IV Embretsfoss IV

Embretsfoss IV

Eierandel: 50%
Kommune: Modum
Satt i drift: 2013
Brutto fallhoyde: 16,3
Instalasjon: 52,5
Turbiner: 1 Kaplan turbin
Arsproduksjon: 169,1GWh (sammen med Embretsfoss III)
Hellefoss Hellefoss

Hellefoss

Eierandel: 33,3%
Kommune: Øvre Eiker
Satt i drift: 1953
Brutto fallhoyde: 5m
Instalasjon: 11 MW
Turbiner: 5 Kaplan turbiner
Arsproduksjon: 29 GWh
Hensfoss Hensfoss

Hensfoss

Eierandel: 100%
Kommune: Ringerike
Satt i drift: 1950
Brutto fallhoyde: 24m
Instalasjon: 17 MW
Turbiner: 1 kaplan og 1 dobbel francis turbin
Arsproduksjon: 120 GWh
Begna Begna

Begna

Eierandel: 100%
Kommune: Ringerike
Satt i drift: 1954
Brutto fallhoyde: 8 m
Instalasjon: 6 MW
Turbiner: 1 kaplan turbin
Arsproduksjon: 39 GWh
Hofsfoss Hofsfoss

Hofsfoss

Eierandel: 100%
Kommune: Ringerike
Satt i drift: 1978
Brutto fallhoyde: 27 m
Instalasjon: 28 MW
Turbiner: 1 kaplan turbin
Arsproduksjon: 162GWh
Toverud Toverud

Toverud

Kommune: Hadeland
Arsproduksjon: 8,4GWh
Bergerfoss 2 Bergerfoss 2

Bergerfoss 2

Eierandel: 24,5%
Kommune: Jevnaker
Bergerfoss 1 Bergerfoss 1

Bergerfoss 1

Eierandel: 0% (Driftsavtale)
Kommune: Jevnaker
Kistefoss 2 Kistefoss 2

Kistefoss 2

Eierandel: 24,5%
Kommune: Jevnaker
Satt i drift: 1955
Brutto fallhoyde: 10m
Instalasjon: 5,25
Turbiner: 1 kaplan
Kistefoss 1 Kistefoss 1

Kistefoss 1

Eierandel: 24,5
Kommune: Jevnaker
Satt i drift: 1942
Instalasjon: 1,9MW
Turbiner: 1 francis
Djupdal Djupdal

Djupdal

Eierandel: 100 %
Kommune: Rollag
Satt i drift: 1976
Brutto fallhoyde: 16m
Instalasjon: 14,3MW
Turbiner: 1 kaplan turbin
Arsproduksjon: 78,2 GWh
Mykstufoss Mykstufoss

Mykstufoss

Eierandel: 100 %
Kommune: Rollag
Satt i drift: 1964
Brutto fallhoyde: 61,7m
Instalasjon: 50MW
Turbiner: 2 francis turbiner
Arsproduksjon: 281,5GWh