Hellefoss Øst

HL Øst

Tekniske data: 

Idriftsettelsesår: 1953
Type: Elvekraftverk, kraftstasjon i dagen
Installasjon: 2 x vertikal Kaplan
Netto fallhøyde: 5,5 m
Slukeevne: 70 m3/s
Ytelse: 6 MW (3, 3)
Årsproduksjon: 44 GWh/år

 

 

 

Eierforhold:
33,4 % eid av EB Kraftproduksjon AS
33,3 % eid av Øvre Eiker Energi AS
33,3 % eid av Modum Kraftproduksjon Kf

Hensikt:
Kraftstasjonen nærmer seg slutten av forventet levetid med tilhørende høye driftskostnader. Kraftverket skal oppgraderes for 30 nye år for å sikre effektiv og forutsigbar kraftproduksjon.

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektstart: 2013 – 01
Prosjektslutt:  2016 – 06
Kostnad: 132,5 mNOK

Hovedomfang:
Begge aggregatene får nye løpehjul med vannfylte nav, nye turbinregulatorer og hydraulikksystem.
Generator 1 oppgraderes med blant annet nye statorer.
Ny krafttansformator med ny tilknytning til nettet på elvens østside (Vendelborg).
Nytt og moderne kontrollanlegg.

Våre kraftstasjoner

All kraft Glitre Energi selger til sine kunder er 100 % fornybar og dekkes av produksjonen fra disse vannkraftverkene. Ønsker du å bestille billig og miljøvennlig kraft fra Glitre Energi, kan du gjøre det her.

MykstufossLiten
Eierandel: 100%
Kommune: Rollag
Satt i drift: 1964
Brutto fallhoyde: 61,7m
Instalasjon: 50MW
Turbiner: 2 francis turbiner
Arsproduksjon: 282 GWh
Pikerfoss Pikerfoss

Pikerfoss

Eierandel: 100%
Kommune: Flesberg
Satt i drift: 1983
Brutto fallhoyde: 13 m
Instalasjon: 16MW
Turbiner: 1 Rørturbin
Arsproduksjon: 76 GWh
Gamlebrofoss Gamlebrofoss

Gamlebrofoss

Eierandel: 100%
Kommune: Kongsberg
Satt i drift: 1971
Brutto fallhoyde: 14 m
Instalasjon: 15MW
Turbiner: 1 Rørturbin
Arsproduksjon: 89 GWh
Skollenborg Skollenborg

Skollenborg

Eierandel: 69,2%
Kommune: Kongsberg
Satt i drift: 1983
Brutto fallhoyde: 60m
Instalasjon: 97MW
Turbiner: 2 Kaplan turbiner
Arsproduksjon: 276 GWh
Kaggefoss Kaggefoss

Kaggefoss

Eierandel: 100%
Kommune: Modum
Satt i drift: 1951
Brutto fallhoyde: 74 m
Instalasjon: 90MW
Turbiner: 4 Francis turbiner
Arsproduksjon: 606 GWh
Geithusfoss Geithusfoss

Geithusfoss

Eierandel: 100%
Kommune: Modum
Satt i drift: 1961
Brutto fallhoyde: 10 m
Instalasjon: 13,2MW
Turbiner: 1 kaplan turbin
Arsproduksjon: 100 GWh
Gravfoss II Gravfoss II

Gravfoss II

Eierandel: 100%
Kommune: Modum
Satt i drift: 1996
Brutto fallhoyde: 20m
Instalasjon: 30 MW
Turbiner: 1 Kaplan turbin
Arsproduksjon: 207 GWh
Gravfoss Gravfoss

Gravfoss

Eierandel: 100%
Kommune: Modum
Satt i drift: 1931
Brutto fallhoyde: 20 m
Instalasjon: 19 MW
Turbiner: 1 francis
Arsproduksjon: 10 GWh
Døvikfoss Døvikfoss

Døvikfoss

Eierandel: 100%
Kommune: Modum
Satt i drift: 1975
Brutto fallhoyde: 6 m
Instalasjon: 14 MW
Turbiner: 1 rørturbin
Arsproduksjon: 108 GWh
Embretsfoss III Embretsfoss III

Embretsfoss III

Eierandel: 50%
Kommune: Modum
Satt i drift: 1954
Brutto fallhoyde: 16 m
Instalasjon: 18,5MW
Turbiner: 1 Kaplan turbin
Arsproduksjon: 169 GWh (sammen med Embretsfoss IV)
Embretsfoss IV Embretsfoss IV

Embretsfoss IV

Eierandel: 50%
Kommune: Modum
Satt i drift: 2013
Brutto fallhoyde: 16,3
Instalasjon: 52,5
Turbiner: 1 Kaplan turbin
Arsproduksjon: 169,1GWh (sammen med Embretsfoss III)
Hellefoss Hellefoss

Hellefoss

Eierandel: 33,3%
Kommune: Øvre Eiker
Satt i drift: 1953
Brutto fallhoyde: 5m
Instalasjon: 11 MW
Turbiner: 5 Kaplan turbiner
Arsproduksjon: 29 GWh
Hensfoss Hensfoss

Hensfoss

Eierandel: 100%
Kommune: Ringerike
Satt i drift: 1950
Brutto fallhoyde: 24m
Instalasjon: 17 MW
Turbiner: 1 kaplan og 1 dobbel francis turbin
Arsproduksjon: 120 GWh
Begna Begna

Begna

Eierandel: 100%
Kommune: Ringerike
Satt i drift: 1954
Brutto fallhoyde: 8 m
Instalasjon: 6 MW
Turbiner: 1 kaplan turbin
Arsproduksjon: 39 GWh
Hofsfoss Hofsfoss

Hofsfoss

Eierandel: 100%
Kommune: Ringerike
Satt i drift: 1978
Brutto fallhoyde: 27 m
Instalasjon: 28 MW
Turbiner: 1 kaplan turbin
Arsproduksjon: 162GWh
Toverud Toverud

Toverud

Kommune: Hadeland
Arsproduksjon: 8,4GWh
Bergerfoss 2 Bergerfoss 2

Bergerfoss 2

Eierandel: 24,5%
Kommune: Jevnaker
Bergerfoss 1 Bergerfoss 1

Bergerfoss 1

Eierandel: 0% (Driftsavtale)
Kommune: Jevnaker
Kistefoss 2 Kistefoss 2

Kistefoss 2

Eierandel: 24,5%
Kommune: Jevnaker
Satt i drift: 1955
Brutto fallhoyde: 10m
Instalasjon: 5,25
Turbiner: 1 kaplan
Kistefoss 1 Kistefoss 1

Kistefoss 1

Eierandel: 24,5
Kommune: Jevnaker
Satt i drift: 1942
Instalasjon: 1,9MW
Turbiner: 1 francis
Djupdal Djupdal

Djupdal

Eierandel: 100 %
Kommune: Rollag
Satt i drift: 1976
Brutto fallhoyde: 16m
Instalasjon: 14,3MW
Turbiner: 1 kaplan turbin
Arsproduksjon: 78,2 GWh
Mykstufoss Mykstufoss

Mykstufoss

Eierandel: 100 %
Kommune: Rollag
Satt i drift: 1964
Brutto fallhoyde: 61,7m
Instalasjon: 50MW
Turbiner: 2 francis turbiner
Arsproduksjon: 281,5GWh