Samfunn

Vi bidrar til lokal utvikling, tar miljøansvar og er en viktig pådriver for et helt elektrisk samfunn.

Glitre Energi støtter opp om en rekke tiltak i lokalmiljøet

For Glitre Energi er det viktig å engasjere seg i og støtte opp om lokalsamfunnet i regionen. I over 100 år har Glitre Energi vært en solid bidragsyter i regionen, en drivkraft innen innovasjon og utvikling, og en leverandør av ren strøm.

Som offentlig eid selskap er det helt naturlig å gi tilbake til lokalsamfunnene vi er så stolte av. Gjennom samarbeidsavtaler med store og små idrettslag i regionen har vi gitt bidrag til over 300 lag og foreninger i våre kommuner de siste årene.

Energistøtten

Støtte til lokale lag og foreninger

Energistøtten – en god mulighet for lokale lag og foreninger i våre kommuner – Drammen, Nedre Eiker, Kongsberg, Lier og på Hadeland.

Med ENERGISTØTTEN ønsker vi å gi tilbake til de lokale lag og foreningene i våre kommuner. De er viktige drivkrefter for aktivitet for barn og unge i kommunene.

Søknadsfristen for Energistøtten 2019 har gått ut. Det er nye muligheter i 2020. Søknadsfristen er 18. september.

Kriterier for tildeling av sponsormidler:

Søkerne må ha sin virksomhet i Glitre Energis eierkommuner
Søknaden må være konkret og presis vedrørende hva pengene skal brukes til
Søknader om støtte til generell drift og turer vil ikke bli vurdert
Det gis ikke støtte til enkeltutøvere

 

Søk her for 2020

Samarbeidsavtaler

Ren skiglede på Konnerud

På Konnerud bidrar vi med ren og fornybar strømproduksjon på skistadion.

Ren energi blir til ren snø som igjen blir til ren skiglede for store og små på Konnerud. Vi er stolte over å få være en del av dugnadsinnsatsen og skigleden sammen med Konnerud IL Ski.

Omsorg som glitrer i mørket

Med fokus på trygg trafikk

Hvert år deler Glitre Energi ut refleksvester til alle 1. klassinger i vårt distrikt.

Når høstmørket senker seg er det livsviktig å bli sett på skoleveien. Glitre Energi setter fokus på trygg trafikk i nærmiljøet og deler hvert år ut refleksvester til alle 1. klassinger i våre kommuner – Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Kongsberg og Hadelandskommunene Gran, Jevnaker og Lunner.

samfunn

Kontakt

Lurer du på noe om sponsing og støtte?

Merete Bronsta

Merete Bronsta

merkevareansvarlig