Publisert: , 11. - 2019 |  

Satser på det grønne gullet – vannkraften

DSC09534

Glitre Energi har lenge ønsket å oppgradere nedslitte Hensfoss kraftverk utenfor Hønefoss, men dette har ikke vært bedriftsøkonomisk lønnsomt på grunn av dagens skatteregime.  

 

Nå har vi funnet en grønn samarbeidspartner som sikrer at vi sammen setter i gang full rehabilitering av det 75 år gamle kraftverket. Den lokale dagligvarekjeden KIWI «redder» en kraftturbin på Hensfoss, og sikrer dermed produksjon av den billigste, mest miljø- og klimavennlige strømmen tilsvarende forbruket i 100 KIWI-butikker i Asker, Bærum og Buskerud. Dette er fornybar kraft som ellers ville blitt borte fra markedet.  

 

– På Hensfoss er det dessverre ikke lønnsomt å oppgradere kraftverket med det skatteregimet vi har i dag. Når KIWI nå går inn og bidrar i et langsiktig samarbeid sikrer det full rehabilitering. Vi er glade for at KIWI har skjønt det, og sammen med oss satser på norsk vannkraft, sier konsernsjef Pål Skjæggestad i Glitre Energi.     

 

Kraft til 100 butikker

For KIWI handler investeringen om et langsiktig klima- og miljøengasjement. Det har blitt en trend for større selskaper som Google, Apple, Ikea og andre å produsere egen strøm, da gjerne ved å kjøpe seg inn i vindmølleparker, eller tegne lange kontrakter på kjøp strøm. Når KIWI sammen med Glitre Energi satser på rehabilitering av vannkraften er det fordi dette er det mest miljøvennlige tiltaket som finnes for å sikre samfunnet mer fornybar energi. Det beste grepet man kan ta for å begrense naturinngrep fra produksjon av fornybar energi er å oppgradere eksisterende vannkraft 

-Vi i KIWI har lenge ønsket å bidra til at det produseres ny fornybar strøm tilsvarende strømforbruket i våre butikker. Det at vi nå redder turbinen på Hensfoss er en viktig del av vårt arbeid for å bli best på miljø og klima. Våre kunder skal kunne være sikre på at vi i Kiwi jobber for å tilby Norges billigste og mest klima- og miljøvennlige handleopplevelse, sier KIWI-sjef Jan Paul Bjørkøy. 

 

Forbedret skattesystem

 

Norsk vannkraft er en forutsetning for det grønne skiftet – en del av løsningen for å nå klimamålene fra Paris. Det finnes et stort potensial i å oppgradere og rehabilitere eksisterende norsk vannkraft, som er uslåelig som grønn energikilde. Det blir derfor et paradoks at det mest lønnsomme alternativet har vært å «krympe» kraftverket på Hensfoss, og la vannet renne forbi.   

 

– Vi må ha et skattesystem som ikke hindrer, men stimulerer til investeringer i vannkraft og mer produksjon av fornybar energi med minimale miljøkonsekvenser, sier Pål Skjæggestad i Glitre Energi.  

I iveren etter å bygge ut sol- og vindkraft må vi ikke glemme å pusse arvesølvet – den norske vannkraften.  

 

Bakgrunn:  

Glitre Energi har over flere år vurdert ulike alternativer for videreutvikling av Hensfoss kraftverk.  Kraftverket ble bygget i 1946 og det kreves omfattende oppgraderinger i kraftstasjonen for at den skal produsere strøm i nye 30-40 år. Et alternativ er å bygge en helt ny kraftstasjon, et annet er full rehabilitering av hele kraftverket, og et tredje er delvis oppgradering. Det siste alternativet innebærer å bare oppgradere ett av de to aggregatene i kraftverket, og la det andre gå til stopp og ikke erstatte det. Glitre Energis analyser har dessverre vist at det siste alternativet er det bedriftsøkonomisk beste, selv om det åpenbart samfunnsøkonomisk er det dårligste alternativet å la vann renne forbi kraftverket. Dette skyldes det skatteregimet som norske kraftverk er underlagt. 

 

Glitre Energi og KIWI er opptatt av at samfunnsøkonomisk lønnsomme grønne investeringer i Norge blir realisert. Derfor har partene inngått en avtale som gjør at en investering i full oppgradering av Hensfoss kraftverk likevel kan forsvares bedriftsøkonomisk for Glitre Energi. 

 

Med denne avtalen sikrer KIWI at 40 GWh produksjon opprettholdes og at det tilføres 5 GWh i ny produksjon etter rehabiliteringen. Samlet årlig produksjon som utløses under denne avtale er 45 GWh – det tilsvarer forbruket til alle butikkene i Buskerud, Asker og Bærum.