Publisert: , 14. - 2019 |  

Store samfunnsbidrag fra Glitre Energi

 

Forside årsrapporten

 

Har du noen gang tenkt på at Glitre Energi er litt ditt? Det lokale kraftselskapet ditt eies av de lokale kommunene i Buskerud og Hadeland. Overskuddet fra Glitre Energi nyter alle godt av, og går blant annet til skoler, barnehager, og eldreomsorg i vår region.

Glitre Energi publiserte nylig sin års- og samfunnsrapport som viser at bedriften bidrar med store beløp til lokalsamfunnet, regionen og staten. Mer enn 1 milliard kroner i direkte og indirekte skatter og avgifter er ringvirkningene fra Glitre Energi i 2018.

 

Les hele års- og samfunnsrapporten her.

 

Produserer ren energi

Glitre Energi er en av Buskeruds viktigste bedrifter med 20 vannkraftverk som leverer strøm til over 90.000 store og små kunder. Som eier, utvikler og drifter livsnødvendig infrastruktur, og produsent av 100 prosent ren og fornybar vannkraft, er vi også en forutsetning for det grønne skiftet.

 

I 2018 produserte Glitre Energi 2 276 GWh ren og fornybar energi fra våre vannkraftverk – skulle den samme kraften være produsert med kullkraft ville det gitt utslipp på 2,5 millioner tonn CO2. Det tilsvarer det dobbelte av all utslitt fra innenriks luftfart.

 

De økonomiske resultatene for 2018 viser et årsresultat etter skatt på 304 millioner kroner, en forbedring fra 2017 på 50 millioner kroner. Styret foreslår et utbytte til eierne (Drammen kommune og Buskerud fylkeskommune gjennom Vardar)  etter skatt på 143 millioner kroner. Resultatet er godt til tross for en tørr sommer og dermed lavere produksjon enn normalt.

 

Glitre Energi har i 2018 gjennomført en revitalisering av konsernets visjon. Den nye visjonen – «Vi gjør morgendagen helt elektrisk» uttrykker en økt ambisjon om at Glitre Energi skal ta en tydelig rolle i elektrifiseringen av samfunnet. Med de spennende utfordringene vi står overfor, tar vi dem på alvor, sier konsernsjef Pål Skjæggestad i årsrapporten.

 

Visst du at?

  • I 2018 bidro Glitre Energi til samfunnet med over 614 millioner kroner i utbytte og direkte skatter og avgifter. I tillegg kommer indirekte skater og avgifter på 746 millioner kroner – tilsammen over en milliard. En stor del av midlene gikk til offentlig velferd i vårt lokalområde.
  • Glitre Energi er en betydelig aktør i og for det lokale næringslivet i regionen med innkjøp for 159 millioner hos lokale leverandører, og innkjøp for 383 millioner kroner i landet forøvrig i 2017.
  • Glitre Energis 220 ansatte bidrar til lokal utvikling gjennom skatter og avgifter til kommunene, men også til lokalt næringsliv gjennom sitt private forbruk. I 2018 handlet ansatte lokale varer og tjenester for 57 millioner.
  • Siden 2009 har Glitre Energi delt ut over 16.000 refleksvester til 1.klassinger i kommunene rundt oss – det er omsorg som glitrer i mørket.
  • Glitre Energi støtter barne- og ungdomsidretten, gjennom så vel som Energistøtten og Lokalbidraget i tillegg til samarbeidsavtalene med de lokale flaggskipene Strømsgodset, Mjøndalen, DHK, Skrim Kongsberg og St. Hallvard Håndballklubb.
  • Over 300 klubber, lag og foreninger har mottatt støtte gjennom Lokalbidraget.

 

Årsrapport side 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsrapport side 22