Teknologi og innovasjon

Pådriver for et helt elektrisk samfunn

Gjennom teknologi, innovasjon og utvikling skal vi lykkes med omstilling til en grønnere og mer effektiv energiforsyning.

Teknologi og innovasjon

Omstilling til en grønnere og mer effektiv forsyning

I over hundre år har vi i Glitre Energi vært en pådriver for et helt elektrisk samfunn. Vi har turt å se og satse på nye muligheter og nye løsninger – til det beste for deg, meg og samfunnet rundt oss.

I 1898 startet vår historie med et viktig valg. Kjøpet av fallrettighetene til Gravfoss var et faktum, og utviklingen av vannkraftverk på Modum kunne starte. Kulturen for å tørre å satse, utvikle og vokse er fortsatt en svært viktig del av vår organisasjonskultur. Og nå satser vi videre. På teknologisk utvikling og innovative prosjekter som tar oss, samfunnet og våre kunder videre på reisen inn det helelektriske samfunnet.

Vi har en kultur og en historie som går på å tørre å satse

Vår kjernekompetanse om vannkraft og energiproduksjon står fjellstøtt. Men gjennom utviklingsprosjekter, teknologiske muligheter og innovative løsninger skal vi optimalisere vår produksjon, distribusjon og våre løsninger, slik at det hele blir både smartere og mer bærekraftig. Alt til det beste for forbruker og samfunn.

Utviklingen skal og må skje i tett samspill og i samråd med samfunnet rundt oss. Det er bare slik vi i Glitre Energi kan bidra til å elektrifisere samfunnet på en trygg og bærekraftig måte. Og det er bare slik vi i Glitre Energi kan bidra inn i det grønne skiftet!

Vi skal ikke erstatte mennesker med teknologi, men bruke teknologi sånn at vi får brukt menneskene våre og ressursene våre enda smartere

teknologi og innovasjon

Teknologi i det helelektriske samfunnet. 

Teknologi og innovasjon

Innovasjon 

Samfunnet ser nå at teknologi og innovasjon kan løse en rekke utfordringer. Vi i Glitre Energi ser en tydelig atferdsendring, hvor samfunn og forbruker stiller krav til stadig smartere og enklere løsninger også innen strøm og energi. Innovative løsninger har blitt endel av den nye normalen. Og den nye normalen vil vi være med å påvirke.

Alt vi gjør i dag handler om å legge til rette for at morgendagen blir så elektrisk som mulig for flest mulig mennesker

Tidligere dreide energi og strøm seg mye om forbruk, pris og kostnad. Men nå muliggjør innovasjon og tekniske løsninger en bevisstgjøring og økt innsikt relatert til konkret forbruk av strøm i tilknytning til huset, bilen eller kaffekoppen man trakter. Vi ser en stadig økende opplyst forbrukergruppe. I samarbeid med forbrukeren kan vi nå lage spennende og nye tjenester som kan legge til rette for at morgendagen blir så elektrisk som mulig, for flest mulig mennesker. Alltid på en grønn og bærekraftig måte.

Vi gjør morgendagen helt elektrisk!

teknologi og innovasjon

Innovasjon gir bedre tjenester til kundene 

teknologi og innovasjon

aiKnow 

Et digitalt hjelpemiddel for kraftverk 

aiKnow er teknologi spesielt utviklet for Glitre Energis kraftverk. Med kunstig intelligens og maskinlæring får våre driftsoperatører i felt informasjon i sanntid. Slik kan eventuelle feil og mangler oppdages lenge før skaden påvirker vannkraftproduksjonen vår. Med aiKnow sikre vi kontinuerlig overvåking, tidlig varsling og trygg drift for oss og deg.