AIKNOW

Vårt digitale hjelpemiddel for fremtidens kraftverk

aiKnow muliggjør en sikker drift og produksjon, og gir bedre forutsetninger for fremtidens energiproduksjon.  

AI betyr kunstig intelligens og maskinlæring. Kombineres dette med Glitre Energi sin nysgjerrighet og lysten til å vite og forstå, får vi et teknologisk hjelpemiddel som bidrar til mer stabil, effektiv og fremtidsrettet energiproduksjon.

 

aiKnow-teknologien gir bedre kontroll og bedre utnyttelse av den fantastiske vannkraften, og er spesielt utviklet for Glitre Energi sine kraftverk. I hvert eneste kraftverk er i gjennomsnitt 700 sensorer plassert for å samle innsikt i sanntid. Det betyr at Glitre Energi sine driftsoperatører vil kunne se kraftverkenes helsetilstand med noen få dataklikk. På den måten kan vi tidlig varsles om feil og mangler på de aktuelle kraftverkene. Ved hjelp av aiknow-teknologi kan vi oppdage svakheter i anlegget lenge før skaden påvirker vannkraftproduksjonen vår.

aiKnow er et digitalt hjelpemiddel for fremtidens vannkraftverk, men er ingen erstatning for menneskene som jobber ved kraftverkene.

Hvorfor aiKnow? 

Glitre Energi er opptatt av at den fantastiske vannkraften alltid forvaltes på en trygg og bærekraftig måte. Med aiKnow får vi kontinuerlig overvåkning og tidlig varsling ved havari eller feil. Natt og dag overvåkes våre anlegg for å sikre strøm i kontakten din. På den måten trygger vi miljøet og lokalsamfunnet rundt våre vannkraftverk. Det sikrer effektiv og miljøvennlig produksjon for oss og deg.

teknologi og innovasjon

Pådriver for et helt elektrisk samfunn

Teknologi i det helelektriske samfunnet 

Gjennom utviklingsprosjekter, teknologiske muligheter og innovative løsninger skal vi optimalisere vår produksjon, distribusjon og våre løsninger.

Teknologi

Innovasjon gir bedre tjenester til kundene

Vi i Glitre Energi ser en tydelig adferdsendring, hvor samfunn og forbruker stiller krav til stadig smartere og enklere løsninger også innen strøm og energi.

Innovasjon