Vi må bruke nettet smart

Vi tar det for gitt. Strømmen er alltid i kontakten når vi skal lage middag, skru på TVen eller lade elbilen. I Norge er vi heldigvis godt vant med å ha et strømnett som tåler at vi alle kan bruke strømmen når vi trenger den.

Vi tar det for gitt. Strømmen er alltid i kontakten når vi skal lage middag, skru på TVen eller lade elbilen. I Norge er vi heldigvis godt vant med å ha et strømnett som tåler at vi alle kan bruke strømmen når vi trenger den.

Elektrifisering er ett av de viktigste tiltakene for å nå klimamålene. Norge har muligheten til å bli verdens første fornybare og fullelektriske samfunn. Et godt og sikkert strømnett er en viktig forutsetning for å skape en fornybar og bærekraftig hverdag. Dette fremtidsbildet handler ikke bare om elektriske ferjer og fly, og elektrifisering av norsk sokkel. Det handler også om hverdagen vår. Om hus, hjem og bil. Mange moderne apparater som f.eks. induksjonstopper på kjøkkenet er mer energieffektive enn før, men krever mye strøm i korte, intensive perioder. Sammen med elektrifiseringen vil det kunne gi en «rushtid» i nettet i fremtiden. Da må vi enten bygge ut strømnettet for å tåle denne økte «rushtiden», eller vi kan utnytte dagens nett bedre. Det er mye ledig plass i nettet i dag. Klarer vi å utnytte den kapasiteten før vi bygger nytt nett, vil samfunnet kunne spare store beløp, og dermed bidra til å holde nettleien nede for deg og meg.

Heier på elbilen
Elektrifisering og elbiler er selvfølgelig bra, og strømnettet er helt klart til å levere mer energi om vi klarer å bruke nettet smart. Vi har regnet på det. Hadde vi skiftet ut hele bilparken i Drammen med elbiler hadde vi selvfølgelig jublet, for elbiler er bra! Men om alle skulle lade med den største og beste laderen akkurat når man vil, for eksempel på ettermiddagen når man kommer hjem fra jobb, skal lage middag, og sette på varmen i huset en kald vinterdag, da går det ikke. Da måtte vi investert opp mot to milliarder kroner i nettet bare i Drammen. Men dersom vi som hovedregel lader elbilene med moderat kapasitet om natta så er nettet i Drammen klart for en ren og fossilfri elbilpark allerede i dag. Hva er da smart å gjøre? Flytte litt på det forbruket det er mulig å flytte på (slik som elbiler) uten store investeringer, eller bygge ut nett for flere milliarder. Regningen går uansett til alle oss kundene. Svaret sier seg selv. La oss bruke nettet smart, og ta i bruk den ledige kapasiteten først. Det er den mest bærekraftige løsningen for alle.

Gulrot – ikke pisk

Dette er en av grunnene til at vi nå har innført smart nettleie med lavere nettleie om natten i vintermånedene. Alle kundene våre tjener på dette, de som tjener mest er de kundene som har stort og flyttbart forbruk – slik som elbiler. Elbileiere er stort sett flinke til å lade trygt på natten, vi gir en gulrot som forhåpentligvis kan bidra til gode ladevaner for dagens og fremtidige elbileiere.

Det vil bli innført nye prismodeller på nettleie over hele landet, Norges vassdrags- og energidirektorat har sendt sitt forslag til Olje og energi-departementet for endelig avgjørelse. Hensikten med modellen er å skape insentiver for mest mulig optimal bruk av nettet og dermed holde nettleien lavest mulig for kundene i årene som kommer. I vår nettleiemodell som har fått nasjonal oppmerksomhet som «Glitre-modellen», ønsker vi å gjøre det enkelt og billigere for kunden. Vi har mer tro på gulrot enn pisk for å få alle med på dette.

Sikkerhet viktigst

Sikkerhet har vært tatt opp som en hindring for å flytte forbruk til natten. Merk at vi fraråder å bruke oppvaskmaskin, vaskemaskin og tørketrommel om natten. Det har med brannsikkerhet å gjøre, og vil uansett gi en særdeles liten besparelse. Tørketromler, oppvaskmaskin og vaskemaskiner er noen av de vanligste brannårsakene blant elektriske artikler i dag, så i tråd med brannvernforeningen og El-tilsynet anbefaler vi ikke at dette brukes om natten eller når man ikke er hjemme. En vask sparer man dessuten bare noen øre på. Det er ikke verdt risikoen. Ikke minst er det viktig å lade elbilen sikkert, uansett når på døgnet du gjør det. Det gir ingen økt brannfare å lade elbil på natta så lenge ladeløsningen er i henhold til forskriftene.

Vår smart nettleie med billigere nett om natten trådte i kraft igjen den 1. november. Vi har stor tro på vi skal møte fremtidens utfordringer med kundene på laget, og finne de beste løsningene som bidrar til høy leveringssikkerhet og lavest mulig pris for kunden. Slik at du kan være trygg på at du har strøm i kontakten når du trenger den.