Kontakt Lukk

Hei og velkommen til oss!

31 00 15 50
Åpningstider kundesenter og chat:
Mandag - fredag 08.00 - 15.30

Kontakt oss
Spørsmål og svar

100 % ren og fornybar vannkraft til alle

Glitre Energi er en av få kraftleverandører som leverer strøm med opprinnelsesgaranti til alle husholdningskunder fra våre lokale vannkraftverk. Garantien innebærer at miljøgevinsten av vår vannkraftproduksjon knyttes opp til den enkelte kunde.

Visste du at det faktisk bare er en liten del av norske strømkunder som kan være helt sikre på at de kjøper strøm som stammer fra ren og fornybar kraftproduksjon i Norge? Alle husholdningskunder i Glitre Energi Strøm har den garantien at strømmen de kjøper kommer fra vannkraft.

Opprinnelsesgarantier er et finansielt bevis på at det produseres like mye strøm basert på fornybare kilder som den strømmen du som kunde kjøper selv. I Glitre Energis tilfelle er det fra våre kraftverk i Kaggefoss, Gamlebrofoss, Geithusfoss og Pikerfoss i Drammensvassdraget og Numedalslågen.

Strøm med og uten opprinnelsesgaranti:

Selv om 98 prosent av strømproduksjonen i Norge er basert på vannkraft, er hele 90 prosent av strømmen som kjøpes her ifølge NVE basert på produksjon fra kjernekraft og kullkraft, med mindre en har opprinnelsesgaranti. Forklaringen er at de fleste vannkraftprodusentene i Norge selger opprinnelsesgarantier til energileverandører på kontinentet. Dermed kan kunder på kontinentet kjøpe fornybar energi, mens de fleste kunder i Norge kjøper strøm som ikke er garantert 100% fornybar.

 

Vi tror forbrukere blir mer bevisst på hvilke fotspor de setter. Da må de også tenke på hvor strømmen de kjøper er produsert.  Det er stor forskjell på strøm, sett fra miljøets side. Alle kunder av Glitre Energi får 100 prosent fornybar vannkraft.

Les mer om opprinnelsesgaranti her.

Strømleverandører som bruker opprinnelsesgarantier, kan lage sin individuelle varedeklarasjon. Strømleverandører som ikke bruker opprinnelsesgarantier, må vise til varedeklarasjon som beregnes av NVE.

Se varedeklarasjon for fornybar strøm fra Glitre Energi her.

Les mer om hva varedeklarasjon for strøm er.

En opprinnelsesgaranti er en garanti for at en viss mengde fornybar strøm er produsert ved et bestemt kraftverk. Garantien dokumenterer at kunden har reservert fornybar kraftproduksjon i markedet tilsvarende sitt forbruk, selv om det ikke er akkurat denne strømmen de får i stikkontakten. Strøm kan ikke spores fysisk i nettet. Garantien gir kundene mulighet til å bruke forbrukermakten sin til å øke etterspørselen etter fornybar energi.

Fysisk sett flyter elektronene rundt i nettet, så vi kan ikke si noe om hva slags strøm man får ut av stikkontakten, uavhengig av om du kjøper garantier eller ikke. Men hvis du vil reservere fornybar kraftproduksjon tilsvarende ditt strømforbruk, må kunden kjøpe opprinnelsesgarantier. Garantiene er finansiell informasjon som følger pengestrømmene i energimarkedet, ikke de fysiske strømmene i energisystemet.

Dette er det nærmeste vi kommer en ordning for at kundene kan «velge» fornybar strøm. Kundene får dokumentert at de har reservert fornybar produksjon og kan bruke forbrukermakten sin til å øke etterspørselen etter fornybar energi. Det gjør det også mer attraktivt å investere i fornybar kraftproduksjon.

Varedeklarasjonen til NVE tar utgangspunkt i en oversikt over kraftkjøp med og uten opprinnelsesgarantier. Den viser hvordan strømmen i gjennomsnitt er produsert for kunder som har valgt å ikke kjøpe opprinnelsesgarantier. Beregningen skjer ved å ta summen av norsk, fornybar produksjon og trekke fra netto solgte opprinnelsesgarantier. Denne andelen erstattes med såkalt «gjennomsnittlig europeisk produksjonsmiks» – som vil være en blanding av fornybart, fossilt og kjernekraft. Varedeklarasjonen sier ikke noe om hva som rent fysisk leveres i stikkontakten din.

BYTT TIL STRØM FRA GLITRE ENERGI