Kontakt Lukk

Hei og velkommen til oss!

31 00 15 50
Åpningstider kundesenter og chat:
Mandag - fredag 08.00 - 15.30

Kontakt oss
Spørsmål og svar

Derfor er strømprisen historisk høy i år

Derfor er strømprisen historisk høy i år

Etter et år med rekordlave strømpriser i 2020, har vi sett historisk høye strømpriser i 2021. Hvorfor har prisene steget så mye og hva bør du gjøre i tiden som kommer? 

I 2020 hadde vi de laveste spotprisene på 20 år grunnet blant annet rekordhøy kraftproduksjon, mye regn og snø i fjellet, varmt vær og lavere strømforbruk. Vi hadde i tillegg begrenset kapasitet på kablene til våre naboland som begrenset eksporten av overskuddskraft.

I 2021 ser vi det helt motsatte. Strømprisen bestemmes i hovedsak av mengde vann og snø i vannmagasinene, temperatur og nedbør, sammen med tilbud og etterspørsel.

Etter en kald vinter med høyere strømforbruk etterfulgt av en varm sommer med uvanlig lite vind og nedbør, er vannstanden i vannmagasinene over store deler av Sør-Norge svært lav for årstiden. Beregninger gjort i september viser 15% lavere magasinfylling enn hva som er normalt på denne årstiden.

Bilde viser magasinfyllingen i Norge pr 10.oktober 2021. Den sorte tykke linjen viser dagens beholdning som er langt under normalt (som vises i den røde heltrukne linja). Vi har de siste to ukene fått mye regn som gjør at grafen peker oppover igjen, men det hjelper lite på strømprisen da vi fortsatt ligger langt under normal magasinfylling.

Alt har til nå gått mot en lav strømpris. Det er lite vann i magasinene, det har vært lite vind i Europa, prisene på olje og gass har gått opp og det har regnet lite, sier Jan Vidar Thoresen. Selv om det har regnet mye de siste dagene så skal det så mye, mye mer til. Først skal grunnvannet dekkes, så skal vannmagasinene fylles opp. Da må regnet holde på en stund.

For å få lavere «normale» priser må det regne mye, blåse mye og bli en mild høst. En tørr sommer og ikke minst en tørr høst har tappet vannmagasinene. Snart kommer vinteren, og når nedbøren i fjellet kommer som snø vil den ikke kunne fylle vannmagasinene før vårsmeltingen.

Jan Vidar Thoresen, Adm.dir. Glitre Energi Strøm

Norge er i tillegg til dette knyttet til det europeiske kraftmarkedet. På kontinentet foregår kraftproduksjonen i stor grad i kull- og gasskraftverk. Prisen på kull doblet seg i løpet av det andre kvartalet i år og holdt seg høy gjennom hele sommeren. Det samme var tilfelle for prisen på klimakvoter. Samtidig har gassprisen steget enda mer i samme periode.

Når det samtidig har vært økt etterspørsel etter strøm i Europa, har det sørget for at strømmarkedet har måtte brukt mer kullkraft og gasskraft. Dette fører til høye strømpriser i hele Europa, inkludert Norge.

Hvorfor påvirkes norske strømpriser så mye av Europa?

Norge fikk sin første strømkabel til Sverige i 1960. Siden den gang har vi koblet oss sammen med en rekke andre land. Det gir tryggere strømforsyning og bedre utnyttelse av kraftressursene, men fører også til at vi blir mer påvirket av prisene i våre naboland. Norge har likevel hatt Europas laveste strømpriser i over 20 år!

Hva betyr de nye kablene til Tyskland og England for strømprisen?

Statnetts to nye kabler til våre naboland er ventet å øke den gjennomsnittlige strømprisen i Norge med 3-5 øre per kilowattime. Normalt vil de bidra til jevnere priser gjennom året – altså noe lavere om vinteren og noe høyere om sommeren.

NVEs analyser viser at uten mellomlandskabler kunne strømprisene i Norge vært to-tre ganger høyere om vinteren. Den nye kabelen til England har gitt noe høyere strømpris i den sørligste delen av landet (NO2), men ingen stor prosentvis økning.

Har det noe å si for prisen hva slags strømavtale jeg har?

Tre av fire norske strømkunder har en strømavtale med spotpris. Spotpris vil si at strømprisen følger svingningene i markedet time for time og fastsettes av kraftbørsen Nord Pool.

Spotpris har i gjennomsnitt vært det billigste siste 10-15 årene og er anbefalt av Forbrukerrådet. Strømleverandørene tar et fast påslag per måned og/eller per kilowattime for å levere strøm til deg, men dette utgjør bare rundt tre prosent av den samlede regningen.

Det er mye snakk om fastprisavtaler i media i disse dager, og flere velger å gå for en fastpris for å sikre seg mot høye strømpriser i vinter. Ønsker du større forutsigbarhet kan du velge en forutsigbar strømavtale, eller en fastprisavtale med lengre varighet.

Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker en rådgivende samtale om hvilken avtale som passer best til deg og ditt forbruk. Vi hører gjerne fra deg på tlf: 31 00 15 20, eller se våre strømavtaler her!

Hva sier markedet om prisutsiktene fremover? 

Eksakt hvordan strømprisen blir varierer ut fra hvor i landet du bor. Norge er delt opp i 5 ulike soner fra NO1 til NO5. Det kan være en del forskjeller mellom regionene og hovedforskjellen er tilbud og etterspørsel av strøm, samt kabelforbindelser til våre naboland.

Strømprisen fastsettes av strømbørsen Nord Pool, og prisen vil avhenge av hva slags vær vi får de kommende månedene. Mildt og vått vær vil presse prisene ned, mens kaldt og tørt vær vil presse prisene opp. 

Derfor er strømprisen historisk høy i år

I dag sparer du mer på å kutte strømforbruk enn å jakte bedre strømavtaler. Du kan kanskje spare to-tre-fire øre per kWh på å bytte strømleverandør, men ved å sette ned varmen i huset én eller to grader kan du spare en krone per kWh du reduserer strømforbruket med.

Jan Vidar Thoresen, Adm.dir. Glitre Energi Strøm

Visste du at vi tilbyr deg tjenesten Glitre SmartBox med medfølgende app, hvor du kan følge med på strømforbruket ditt i sanntid hvert 2 sekund?

Sjekk det ut og reduser strømforbruket ditt ved å flytte forbruket til tider på døgnet hvor strømmen er billigst!