Kontakt Lukk

Hei og velkommen til oss!

31 00 15 50
Åpningstider kundesenter og chat:
Mandag - fredag 08.00 - 15.30

Kontakt oss
Spørsmål og svar

Dette må du vite om ny nettleiemodell

Fra 1.juli 2022 kommer det ny nettleiemodell fra nettselskapene i Norge. Hvordan de nye nettleieprisene slår ut for deg, avhenger av hvor mye strøm du bruker og når på døgnet strømforbruket ditt er på det høyeste. Vi har oppsummert de viktigste endringene!

Nettleie 2021

I dag er nettleien relativt fast:

 • Et fastledd som er likt hver måned
 • Et energiledd som er likt hver time hele året

Nettleie 2022

Ny nettleie gir deg mulighet til å være en mer aktiv strømforbruker:

 • Fastleddet gir deg mulighet til å jevne ut forbruket gjennom døgnet
 • Energileddet gir deg mulighet til å flytte f.eks. elbillading til natt og helg

Hva går ny nettleie ut på?

Alle strømkunder med et årsforbruk mindre enn 100.000 kWh får ny nettleiemodell 1. juli 2022. Fra juli vil nettleien bli bestemt av de tre høyeste timene i inneværende måned og når på dagen du bruker strøm. Hvordan du bruker strøm, vil påvirke regningen din mer enn før. Husholdningskunder i Lier, Drammen, Kongsberg og på Hadeland har allerede smart nettleie i sitt nettselskap.

Den nye nettleien skal motivere deg som forbruker til å fordele strømforbruket jevnere gjennom døgnet, uken og året. Nordmenn generelt bruker rett og slett for mye strøm på samme tid. Det kan overbelaste strømnettet og gi behov for å bygge flere kraftlinjer. Slikt er dyrt og konfliktfylt, derfor innføres det nå ny nettleiemodell for å redusere belastningen på dagens strømnett.

Nettselskapene ønsker å utnytte eksisterende kapasitet bedre, før det bygges ut nytt nett.  Dette vil spare investeringer og holde nettleien din lavest mulig over tid.

Nytt begrep: Døgnmaks

Fastledd | Kapasitetsledd

I den nye modellen blir fastleddet/kapasitetsleddet et beløp per måned. Her må vi lære oss et nytt begrep: Døgnmaks. Det er den timen i døgnet du bruker mest strøm. Fastleddet blir bestemt av gjennomsnittet av de tre høyeste døgnmaksene.

Det er altså ikke nødvendigvis de tre timene med høyest forbruk som er avgjørende – hvis disse er samlet på samme dag. Det vil være det høyeste forbruket på tre forskjellige dager som setter fastleddet.

Flere nettselskap har en prisliste med ulike trinn for kapasitetsleddet, den såkalte kapasitetstrappa. Trappesystemet vil være det samme hos de fleste nettleverandørene – men noen har færre trinn enn andre. Se mer informasjon om priser på nettsiden til ditt nettselskap.

Energiledd

Energileddet er prisen per brukt kilowattime. Beløpet beregnes ut ifra hvor mange kWh nettselskapet har fraktet hjem til deg gjennom strømnettet.

For å folk til å fordele forbruket sitt jevnere har de store selskapene lavere energiledd utenom rushtiden på strømnettet. Det vil si lavere nettleie på natten og/eller i helgene. Det kan for mange bety at det lønner seg å lade elbilen om natten, og ta store deler av klesvasken i helgen.

Offentlige avgifter

De offentlige avgiftene består av merverdiavgift (MVA), forbruksavgift (elavgift) og avgiften til Energifondet. Det er den delen av nettleieprisen nettselskapene ikke kan styre. 

Hvordan vil den nye nettleien påvirke meg?

Det er opp til deg hvordan dette vil påvirke deg og din faktura. Du velger selv om du ønsker å flytte eller fordele forbruket ditt til billigere tider, noe vi anbefaler at du gjør for å unngå en høyere faktura enn nødvendig.

Å unngå å bruke for mye strøm samtidig er nok vanskelig for de fleste å vite hvordan man skal få til. Vårt beste tips er å flytte stort forbruk bort fra hverdager, da særlig morgen og ettermiddag. Da vil du unngå de verste negative overraskelsene for effektbruken din. En veldig god huskeregel er også at du bør kjøre husholdningsapparater etter hverandre, ikke samtidig.

Eier du elbil og har hjemmelader i din bolig anbefaler vi at bilen lades på natten da det er bedre kapasitet i nettet. Lader du i dag når strømmen er billigst så anbefaler vi å lade mellom kl.22-06 uavhengig av strømprisen. Strømprisen er i gjennomsnitt lavest på natten, så dette vil bli vinn vinn for deg med elbil.

Hva kan jeg gjøre for å unngå dyrere nettleie?

Det er flere ting du selv kan gjøre for å unngå høyere nettleie, her er noen tips:

 • Unngå å lage middag, vaske klær og lade elbil samtidig
 • Lad elbil sakte og sikkert om natten som nevnt over – men ikke vask klær når du sover
 • Ta en titt på min side eller vår app for å bli kjent med forbrukstoppene dine for å justere forbruket deretter
 • Invester i Glitre SmartBox hvor du kan se forbruket ditt i sanntid på mobilen, samt få varsel ved høyt timesforbruk ved bruk av HAN-porten i strømmåleren din

Skulle du komme på neste trinn i kapasitetstrappa så ikke fortvil – du kan hoppe ned igjen allerede neste måned.

Glitre Energi Strøm tilbyr en tjeneste hvor du selv kan følge med på strømforbruket i sanntid, slik at du mye enklere kan ta grep for å redusere strømforbruket ditt på tider av døgnet strømprisen er høy. Du får god oversikt daglig i appen, som hjelper deg å flytte større forbruk til andre tider på døgnet.

Ved å følge med på forbruket ditt, samt få varsel ved høyt timesforbruk, kan du klare å redusere hvor mye strøm du bruker samtidig, og dermed få lavere nettleie. Kanskje er det noen faste timer som peker seg ut hvert døgn? Dusjer du på kvelden samtidig som du lader elbilen? Eller vasker klær samtidig som du lager mat?

Med live forbruk er det enkelt å se om du bruker for mye strøm akkurat nå, slik at du raskt kan justere forbruket.

Hva bruker mest strøm hjemme hos meg?

Det er summen av forbruket i de ulike tidsperiodene i nettleie-modellen din som kan påvirke prisen mest. Det er derfor enkelte apparater som bidrar mest til å øke forbruks-toppene samt varmtvannsbereder for oppvarming av vann. Visste du at oppvarming er 60% av strømforbruket ditt?

Andre mindre elektriske apparater man typisk har i hjemmet som TV, LED-pærer og kaffetrakter, bruker isolert sett lite strøm. For å jevne ut forbruket og unngå forbruks-topper, anbefales det derfor å starte med å tenke på de større elektriske apparatene i hjemmet ditt.

Strømforbruket i gjennomsnitt gjennom året forholder seg slik:

 • 60% til oppvarming

 • 15-20% til varmtvann

 • 15% til elektriske apparater

 • 10% til belysning

Har du spørsmål til den nye nettleiemodellen?

Ta kontakt med ditt nettselskap for mer informasjon!