Kontakt Lukk

Hei og velkommen til oss!

31 00 15 50
Åpningstider kundesenter og chat:
Mandag - fredag 08.00 - 15.30

Kontakt oss
Spørsmål og svar

Endring i eFaktura til private

Endring i eFaktura til private og bedrift

Hva er nytt?

1.desember 2021 innførte alle banker i Norge eFaktura 2.0. Dette er den nye nasjonale standarden for eFaktura. Dette gjelder både private, bedrifter og enkeltmannsforetak.

Denne løsningen er også kalt JTTA (Ja Takk Til Alle). Den har noen forskjeller fra slik eFaktura har vært tidligere som du bør være oppmerksom på:

Faktura sendes til den som er registrert som kunde

Efaktura knyttes nå til juridisk eier av strømkontrakten via personnummer. Det vil si juridisk eier av strømavtalen vil nå motta faktura i nettbanken heretter, uavhengig av hvem som fikk den tidligere. Om det er en annen som betaler strømregningen enn den som er kunde hos oss, vil du kunne oppleve en endring. Det er fortsatt mulig å betale på vegne av andre hvis man benytter Avtalegiro, papirfaktura eller e-postfaktura.

Inntil i dag har vi kunnet sende eFakturakrav til annen betaler, selv om det er kunde som er juridiske ansvarlig for at strømregningen blir betalt. Denne praksisen vil nå opphøre med omleggingen i bankvesenet. Vi beklager at dette kan oppleves som dårlig kundeservice, men vi i Glitre Energi Strøm har ingen annen mulighet enn å følge de til enhver tid gjeldende nasjonale regler og rutiner for fakturering.

Hva betyr dette for deg som har eFaktura?

Bits AS (bank- og finansnæringens infrastrukturselskap) krever at alle som vil fortsette å motta eFaktura må ha gitt en generell bekreftelse til dette. En slik bekreftelse kan gis gjennom din bankforbindelse eller Vipps. For å fortsette å motta eFaktura, må du som kunde ha gitt en aksept til det som gjerne omtales som «Ja takk til alle» eller «Alltid eFaktura» i din nettbank/Vipps.

Glitre Energi Strøm som fakturautsteder har ingen mulighet til å påvirke dette. Vår informasjon om e-fakturamottakere kommer fra bankene selv og vi har ingen mulighet til å overprøve denne informasjonen. Har du problemer med å få fram din eFaktura, eller du plutselig mottar faktura i posten selv om du har fått e-faktura tidligere, må du ta kontakt med din bankforbindelse.

Hva må jeg gjøre?

For å sikre at du for fremtiden kan motta eFaktura fra oss må du gi en generell aksept for dette i nettbanken eller betalingsappen din. Dette gjelder både private, bedrifter og enkeltmannsforetak. En slik aksept blir også kalt «Ja takk til alle», «Automatisk eFaktura», «Alltid eFaktura» eller «eFaktura fra alle», avhengig av hvilken bank eller betalingsapp du bruker. Har du sagt ja takk til dette fortsetter du å motta eFaktura på vanlig måte så lenge du står som eier på strømavtalen.

Enkelte kunder kan ha fått andres eFaktura i sin nettbank eller i VIPPS. Dette kan inntreffe hvis Glitre Energi Strøm eller banken har feil informasjon (telefonnummer og epost) om deg som kunde. Det er derfor viktig å være bevisst på at opplysninger du har registrert på ditt kundeforhold både i banken og hos Glitre Energi Strøm er korrekt.

Ønsker du å flytte strømavtalen over til deg selv for å motta eFaktura i nettbanken?

MIN SIDE

min side kan du velge hvilken måte du ønsker å motta fakturaen på. Du har disse valgene:

  • Papir: Motta fakturaen i posten
  • Efaktura: Motta fakturaen direkte i din nettbank
  • E-post: Motta fakturaen på e-post

SPØRSMÅL OG SVAR

Hvorfor har enkelte brukere fått andres eFaktura i nettbanken? +

Det er mulig med eFaktura Ja takk til bestemte å inngå avtale om mottak av eFaktura på vegne av en annen.

Dette er funksjonalitet som gradvis vil forsvinne med innføring av generell aksept «Ja takk til alle» der utsteder finner deg som kunde i dette registeret og kan sende første faktura som eFaktura.

Det samme kan også inntreffe hvis utsteder har feil informasjon om deg som kunde når han søker i ovennevnte register.

Det er derfor viktig å være bevisst på at opplysninger  (telefonnummer og e-post) du har registrert i din betalingsflate og hos Glitre Energi Strøm er korrekt.

Hvorfor får jeg faktura på papir? Jeg har samtykket til "Ja takk til alle" +

For at du skal motta eFaktura må utsteder støtte ny funksjonalitet for Ja takk til alle. Det jobbes med at dette skal rulles ut hos alle fakturautstedere.

Hvorfor får jeg regningene mine i nettbanken/app? Jeg har ikke bedt om dette! +

Det betyr at du har gitt et generelt samtykke til eFaktura til din betalingsflate som er tilknyttet tjenesten. eFaktura er en felles tjeneste der nye eFaktura blir synlig i alle betalingsflater du benytter.

Hvorfor mottar jeg min mors/fars fakturaer på eFaktura? +

Har du tidligere akseptert mottak av eFaktura ved betaling av din mors/fars faktura i din betalingsflate? Eventuelt må du sjekke hva slags opplysninger som er registrert i din betalingsflate knyttet til eFaktura for å sikre at de tilhører deg og ikke din mor/far.

Jeg finner ikke noe sted å melde meg på "Ja takk til alle" i min bank +

De ulike betalingsflatene/bankene har tilgjengeliggjort dette på ulike måter, men det er krav om at funksjonalitet for både av- og påmelding skal tilbys i alle betalingsflater/banker.

Hvor kan jeg melde meg av "Ja takk til alle"? +

De ulike betalingsflatene/bankene har tilgjengeliggjort dette på ulike måter, men det er krav om at funksjonalitet for både av- og påmelding skal tilbys i alle betalingsflater.

Hvordan finner bedriften meg når den skal sende eFaktura? +

Bedriften finner deg basert på opplysninger som er meldt inn til eFaktura-tjenesten i forbindelse med din aksept av “Ja takk til alle” (epost, mobil, adresse og
fødsels- og personnummer for de som kan behandle dette). Det er derfor viktig at disse opplysningene er korrekt og oppdatert i din nettbank.

Hvilke opplysninger har dere lagret om meg? +

Navn, adresse, epost, mobil og fødsels- og personnummer blir registrert og oppdatert av din betalingsflate og du vil kunne finne opplysninger om hva som er registrert hos denne. Det er lurt å sjekke at din betalingsflate har oppdaterte opplysninger om deg for å sikre at du får de eFakturaer som du vil ha i dine betalingsflater.
Merk at dersom du endrer opplysninger i én betalingsflate, vil det oppdateres i alle betalingsflater.

Hva må jeg gjøre hvis jeg har papirfaktura? +

Det vil ikke skje noen endring, vi vil fortsatt sende deg faktura på papir inntil du gir oss beskjed om å endre det.

Hva må jeg gjøre hvis jeg får faktura på e-post? +

Det vil ikke skje noen endring, vi vil fortsatt sende deg faktura på e-post inntil du gir oss beskjed om å endre det.

Lurer du på noe? Ta kontakt med oss!