Kontakt Lukk

Hei og velkommen til oss!

31 00 15 50
Åpningstider kundesenter og chat:
Mandag - fredag 08.00 - 15.30

Kontakt oss
Spørsmål og svar

Energikrise i Europa

Energikrise i Europa

Publisert 09.03.2022

Den russiske invasjonen i Ukraina har ført Europa ut i en alvorlig energikrise. Russland har tradisjonelt vært den største leverandøren av olje, kull og gass til Europa. Hvordan ser det ut for Norge, og hva kan vi vente oss fremover? 

For å oppfylle klimamålene har landene i Europa redusert forbruket av kull og olje til kraftproduksjon, og erstattet det med fornybar energi fra sol og vind. Gasskraft har lavere klimautslipp, og har dermed unngått å bli nedskalert.

Samtidig har flere land avviklet store deler av sin kjernekraftindustri. Kraftforbruket har økt, og etterspørselen etter mer elektrisk kraft har derfor lenge vært stor.

Russland begynte å strupe igjen gassleveransene allerede på vårparten i fjor og har fortsatt med det siden. Kontinentet måtte gå inn i vinteren med reduserte gasslagre – det presset prisen kraftig opp. Etter at krigen startet, har gassprisene fortsatt på sin tilsynelatende grenseløse økning. Snaue to uker etter invasjonen er gassprisen nærmere 20 ganger så høy som ett år tidligere.

Hvordan er forsyningssituasjonen i Norge?

Norge og til dels Sverige er i en annen forsyningssituasjon enn resten av Vest-Europa. Her er det vannkraft som dominerer. En ulempe med vannkraft er at vanntilsiget kan variere svært mye fra år til år. Statistisk er det «tørrår» hvert tiende år i Norge, og da blir landet avhengig av import for å unngå kraftmangel.

Kraftnettet i Norge er for dårlig dimensjonert til at det kan overføre mye kraft mellom nord og sør, så det er ikke så mye hjelp å få for den sørlige landsdelen selv om det er kraftoverskudd i Nord-Norge.

I vinter har det vært lite snø og vann sør for Dovre. Derfor har Sør-Norge blitt sterkt påvirket av europeiske kraftpriser gjennom mellomlandskablene til kontinentet og Storbritannia, men det har likevel vært langt opp til prisnivået i disse landene.

Hvordan er utsiktene for våren?

I vår er det mye som tyder på at kraftprisene vil bli fullstendig dominert av den videre utviklingen i Ukraina og Europa for øvrig.

I tillegg vil selvsagt været ha stor innvirkning. Hvis det blir en våt og mild vår vil det kunne gi nok vann til at prisene vil falle, mens en tørr og forsinket vårløsning kan komme til å knytte de sørnorske prisene enda tettere opp til de europeiske kraftprisene.

Flere aktuelle saker

Visste du at vi gir deg full oversikt over eget strømforbruk med Glitre SmartBox? Her kan du enkelt følge med i appen på effekt, strømforbruket og strømprisen LIVE akkurat nå. Slik kan du enklere ta grep for å redusere strømforbruket på tider av døgnet strømprisen er høy.

Glitre SmartBox er en ekstern boks du enkelt kobler i strømmåleren din, og følger med på i appen på telefonen. Sjekk det ut og reduser strømforbruket og strømregningen din i dag!