Kontakt Lukk

Hei og velkommen til oss!

31 00 15 50
Åpningstider kundesenter og chat:
Mandag - fredag 08.00 - 15.30

Kontakt oss
Spørsmål og svar

Prisområder

Hva betyr egentlig prisområder og hvilket prisområde hører jeg til? Prisområdene NO1-NO5 på strøm i Norge gjør at vi kan utnytte de norske kraftressursene effektivt, gi gode signaler til markedet om knapphet og overskudd, og sikre en forsvarlig drift av systemet.

PS: Som kunde av Glitre Energi Strøm finner du ditt prisområde på min side!

Hvorfor har vi prisområder?

Statnett har ansvar for transmisjonsnettet, som binder strømnettet i ulike områder i Norge  sammen. For at systemet skal fungere, må det være balanse mellom hvor mye vi bruker og hvor mye strøm vi produserer hver dag, året rundt.

I et værbasert kraftsystem som det norske, vil kraftsituasjonen variere mellom de ulike regionene, og det er ikke tilstrekkelig kapasitet i strømnettet til å utjevne disse forskjellene i alle situasjoner.

Prisområdene gjør at vi kan utnytte de norske kraftressursene effektivt, gi gode signaler til markedet om knapphet og overskudd og sikre en forsvarlig drift av systemet.

Derfor er nettet delt opp i fem prisområder:

  • NO1 – Østlandet
  • NO2 – Sørlandet
  • NO3 – Midt-Norge
  • NO4 – Nord-Norge
  • NO5 – Vestlandet

Strømprisen varierer mellom prisområdene

Kraftsituasjonen i nord har vært vesentlig bedre enn i sør enn tidligere år. Dette skyldes mer vann i magasinene i nord, samt mer vindkraftproduksjon i nord både i Norge og i Sverige. Samtidig er det betydelig mindre vann i magasinene i sør, og siden størstedelen av mellomlandsforbindelsene våre til naboland går fra Sør-Norge er prisene her i større grad påvirket av prisene i landene rundt oss.  

Hvilket prisområde tilhører jeg?

For å finne ut hvilket prisområde du hører til kan du logge inn på min side hvis du er kunde av Glitre Energi Strøm, ellers kan du ta kontakt med ditt lokale nettselskap. Det er de som vet hvilket prisområde de henter strømmen fra. Du kan også gå inn på dette kartet til NVE og finne ditt område ved hjelp av NVE Elspotområder, da får du opp en gul og rød striplet linje som viser deg skillene for prisområdene!

Prisområde NO1 Østlandet

Prisområde NO2 Sørlandet

Skille mellom prisområde NO1 og NO2

Prisområde NO3 Midt-Norge

Prisområde NO4 Nord-Norge

Prisområde NO5 Vestlandet

Har du spørsmål vedrørende prisområder?

Ta kontakt med ditt nettselskap for mer informasjon!