Kontakt Lukk

Hei og velkommen til oss!

31 00 15 50
Åpningstider kundesenter og chat:
Mandag - fredag 08.00 - 15.30

Kontakt oss
Spørsmål og svar

NORFLEX

Det Enova-støttede Norflex-prosjektet har som mål å utvikle fremtidens strømnett ved å legge til rette for et mer fleksibelt strømforbruk.

I en tre-årsperiode skal energiaktørene Agder Energi, Statnett, Glitre Energi og NODES sammen teste ut ulike teknologiske løsninger for å utløse mer fleksibel strømbruk hos kundene. Det trenger vi fordi vi er på vei mot et fullelektrisk samfunn. Det vil si at strøm skal erstatte fossil energibruk på mange områder, i tillegg til alt vi bruker strøm til i dag. Det norske strømnettet har vanligvis god kapasitet til å forsyne alle med strøm når de trenger den, men fremover vil vi i enkelte perioder på dagen bruke mye strøm samtidig. Blir belastningen på nettet for stor, kan det bli strømbrudd. Norflex skal bidra og legge til rette for et mer fleksibelt strømforbruk!

Jevne ut forbrukstoppene

Hittil har svaret på utfordringen med større forbruk rett og slett vært å bygge mer nett. Men dette koster, både for de som skal bygge, for kundene som må betale nettleie, og for samfunnet som helhet. Det å skulle bygge mer strømnett i takt med at stadig flere elbiler og andre apparater skal lades samtidig, er ikke bærekraftig i lengden.

Derfor vil vi bruke ny teknologi for å jevne ut toppene i forbruket ved hjelp av prosjektet Norflex. Dette er både enklere og rimeligere enn å forsterke strømnettet. Vi vil forsøke å utløse fleksibilitet i forbruket av strøm, ved at husholdninger og bedrifter kan få betalt for å redusere strømforbruket sitt når belastningen på nettet er stor.

Lavere strømregning

Selskaper som lever av å kjøpe fleksibilitet fra strømkundene og selge den videre, kan tilby kundene å tilpasse strømforbruket deres på en måte som gir små konsekvenser og lavere strømregning. Denne ledige kapasiteten kan de så selge på en åpen markedsplass som er etablert for å handle med fleksibilitet. Kjøperne i et slikt marked kan være nettselskapene. I situasjoner der nettet i et område er i ferd med å bli overbelastet, vil de ønske at noen kunder reduserer sitt forbruk.

I NorFlex vil vi også teste om Statnett kan nyttiggjøre seg den fleksibiliteten nettselskapene ikke trenger til å balansere det norske og nordiske kraftsystemet.

NorFlex består av ett overordnet demonstrasjonsprosjekt og to piloter i avgrensede geografiske områder, kalt Demo Glitre og Demo Agder. Her skal vi prøve ut ulike teknologiske løsninger for et slikt fleksibilitetsmarked.

Vinn-vinn for alle

Målet er at dette skal være til nytte for alle partene i markedet. Husholdninger og bedrifter kan tjene penger på være fleksible med strømforbruket sitt, og selskaper kan samle opp og selge fleksibiliteten i markedet. Ved å kjøpe denne fleksibiliteten kan nettselskapene lette belastningen på strømnettet og spare penger ved at behovet for nettforsterkning blir mindre. Statnett kan spare ved å bruke billige ressurser for å ivareta forsyningssikkerheten.

Prosjektet vil løpe til våren 2022.

Nysgjerrig?

Ta kontakt med oss for mer informasjon!

Runar Johnsen
runar.johnsen@glitreenergi.no
Tlf: 900 66 096

Jan Olav Johansen
jan.johansen@glitreenergi.no
Tlf: 908 24 965