Kontakt Lukk

Hei og velkommen til oss!

31 00 15 50
Åpningstider kundesenter og chat:
Mandag - fredag 08.00 - 15.30

Kontakt oss
Spørsmål og svar

Krafthandel Glitre Energi Strøm

GLITRE SPOT BEDRIFT

Vår mest solgte strømavtale

Strømforbruket avregnes time for time direkte mot timeprisene i kraftbørsen. Dere betaler kun et lite påslag på 5 øre/kWt og et fast beløp på 49 kr pr mnd. pr måler. I tillegg betaler dere for myndighetspålagte kjøp av elsertifikater til markedspris.

Det viser seg at det over tid er billigst å kjøpe strøm til spotpriser, selv om strømprisen noen timer på vinterstid kan bli noe høyere enn andre typer avtaler. Spotprisavtaler kan etter nærmere avtale kombineres med fastprisandeler.

Strøm er ikke bare strøm

Vårt aktive og kompetente krafthandelsmiljø har solid erfaring med håndtering av balanseansvar, prognoser, fysisk kjøp og salg i Nordpool Spot, samt finansiell handel på Nasdaq. Vi har et profesjonelt miljø og rimelige priser. Det handler om tillit.

Bestill Glitre Spot bedrift:

  • Hidden

Ønsker du å støtte norsk vannkraft?

Ved å bestille opprinnelsesgarantier som et tillegg til strømavtalen din garanterer vi at det produseres like mye strøm fra lokale vannkraftverk tilsvarende forbruket ditt.

Som kunde i Glitre Energi Strøm produseres det fra våre lokale kraftverk i Kaggefoss, Gamlebrofoss, Geithusfoss og Pikerfoss i Drammensvassdraget og Numedalslågen.

Bli med å støtte produksjon av ren, bærekraftig vannkraft!

Dine fordeler

  • En rimelig avtale som følger prissvingningene i markedet
  • En løpende avtale uten bindingstid
  • Kan kjøpes med opprinnelsesgarantier – som garanterer at det produseres like mye strøm fra lokale vannkraftverk tilsvarende forbruket ditt fra et av våre lokale vannkraftverk.
  • Etterskuddsvis månedlig fakturering basert på reelt forbruk
  • Tilgang til min side der dere kan administrere hele kundeforholdet

Vi sier ingen ting med liten skrift. Hos oss er avtale en avtale! 

Avtalevilkår

norsk vannkraft

Vi støtter norsk vannkraft

Topp rådgivning

Lokalt engasjement