Det norske strømforbruket har mer enn tredoblet seg de siste femti årene. Det er mange grunner til det. En av de viktigste er at vi har hatt en unik tilgang til vannkraft. Den har blitt brukt til å bygge opp industri, infrastruktur og vært en viktig bidragsyter for den velstandsutviklingen vi har hatt.

Nå er vi inne i de tre kaldeste månedene i året: desember, januar og februar. I motsetning til de fleste andre land er det strøm som er den viktigste oppvarmingskilden her i landet, og derfor er det naturlig at dette også er de månedene som har høyest strømforbruk. I en gjennomsnittshusholdning står elektrisk oppvarming for nærmere 60% av strømforbruket. Mange tror at det er varmtvannet, vaskemaskinen eller de elektriske apparatene som stikker av med mest strøm, men det er altså ikke riktig for de fleste. I en slik husholdning går det rundt 15% til varmtvann og 10% til belysning. Den nye LED-teknologien har redusert strømforbruket per lyspunkt, men til gjengjeld har det blitt montert mange nye spotter og lamper i boliger.

Siden mesteparten av strømmen brukes når det er kaldt, sier det seg selv at det er mest å hente på å redusere oppvarmingsbehovet. Hvis boligen ikke er helt ny, er det flest kilowattimer å spare ved å etterisolere vegger og tak samt skifte vinduer. Men dette er omfattende og kostbare tiltak som man bør regne på, før man setter i gang. Det beste er å gjøre det i forbindelse med at man skal rehabilitere boligen likevel. Andre tiltak koster lite, men har stor effekt- som å sørge for at det er gode tetningslister rundt vinduer og dører. Og noen av de beste tiltakene er helt gratis: erfaringstall viser at man sparer rundt 10% bare på å bli mer bevisst på energiforbruket sitt. Det fører til at man kniper «energi-tyver» mange steder og reduserer unødvendig sløsing.