Elhub er kraftmarkedets nye datahub som skal i drift fra 18. februar.

Elhub er et sentralt IT-system som skal effektivisere kraftmarkedet i Norge. Hvis du som kunde skal skifte strømleverandør, eller når forbruket ditt skal avregnes og faktureres, blir Elhub løsningen for en mer effektiv og sikker utveksling av data.

Fremover skal du kun henvende deg til din strømleverandør i forbindelse med flytting og skifte av kraftleverandør. Det er kraftleverandøren din som endrer informasjonen om kundeforholdet ditt som lagres i Elhub.

I forbindelse med testperioden fram til oppstarten av Elhub 18. februar er det ikke mulig for kundene å bytte strømleverandør med øyeblikkelig virkning. Oppstart hos ny kraftleverandør vil bli utsatt til etter 18.02.19. Systemet fryses for endringer i en periode for å unngå feil etter at Elhub går i drift.

Sikker håndtering

Elhub skal bidra til økt konkurranse og innovasjon i strømmarkedet, og sørge for sikker og effektiv håndtering av måleverdier fra de nye smarte strømmålerne (AMS) som skal installeres hos alle strømkunder innen 2019.

Med ny og smartere strømmåler får du bedre informasjon om ditt eget strømforbruk, og en mer nøyaktig avregning slik at du blir fakturert for ditt faktiske forbruk. Du vil i tillegg få bedre oversikt over strømforbruket ditt og mulighet til å bruke strøm på en mer fleksibel, effektiv og miljøbesparende måte

Nettselskap har innhentet fødselsnummer ved bestilling av nettleie. Når Elhub settes i drift overføres denne praksisen slik at strømavtaler gjort med en kraftleverandør skal inneholde fødselsnummer. Dette gjøres for at kunden skal identifiseres entydig.

Kunden bestemmer tilgang til data

Personopplysninger inkludert fødselsnummer og måleverdier som lagres i Elhub skal ikke deles med andre enn de du selv inngår avtale med. Alle strømleverandører skal tilby webløsninger som gir strømkundene sine oversikt over hvem som har tilgang til deres opplysninger. Du som kunde styrer selv hvilke aktører som til enhver tid har tilgang.

Elhub driftes av Statnett på oppdrag fra NVE. Les mer om Elhub her, eller på NVEs sider her.

 

Spørsmål og svar

Skal du flytte?

Kontakt din strømleverandør – de vil hjelpe deg med bestilling av både strøm- og nettleieavtale.
For å bestille strøm hos Glitre Energi Strøm, benytt bestillingsskjema her.
Det er ikke mulighet for å si opp strømavtale tilbake i tid uten at ny kunde overtar fra samme dato.

 

Jeg har allerede flyttet, hvem skal jeg gi beskjed til?

Hvis du skal bestille strøm der du har flyttet inn, benytter du dette skjemaet.

Hvis du har flyttet ut av en bolig, så tar du kontakt med din strømleverandør.
Ved oppsigelse må du sende din strømleverandør en henvendelse minst 1 uke før flyttedato. Benytt kontakt oss skjemaet her.

 

Ingen skal flytte inn etter meg, hva gjør jeg?

Du bør gi beskjed minst 1 uke før flyttedato, da det ikke er mulig å si opp en strømavtale tilbake i tid uten at ny kunde overtar fra samme dato.

Nettselskapet ditt kan stenge strømmen i boliger hvor det ikke er en aktiv strømkunde. Dersom du sier opp strømmen er det viktig at huseier er klar over faren ved avstengt strøm, spesielt i vinterhalvåret.

 

Skal du endre kontaktinformasjon? 

Da kan du logge deg inn på Min Side her, og endre kontaktinformasjonen. Oppdateringene meldes videre inn i Elhub – slik at andre aktører, som nettselskapene, får korrekt informasjon derfra.

 

Hva er Elhub plugin? 

Alle strømleverandører skal tilby webløsninger som gir strømkundene oversikt over hvem som har tilgang til deres opplysninger. Kundene styrer selv hvilke aktører som til enhver tid har tilgang.

Dette kalles Elhub plugin. Den gir deg tilgang til blant annet informasjon om hvilken strømleverandør og netteier du har, samt årsforbruk og målerverdier.

Du kan logge deg inn i Elhub plugin her.